Gode energi og klimahistorier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 30. jan. 2017

Energi- og klimahistorier

I 2008 samlet Vestfold Klima- og Energiforum flere gode «klimahistorier» fra Vestfold. I listen under har vi samlet historiene som fremdeles er aktuelle, og håper det kan inspirere andre til å gjennomføre klima- og energitiltak.

Berge Godt og Grønt i Larvik

Energieffektivisering på Greveskogen VGS

Fritzøe Brygge og Farris Bad

Larvik Kommune pelletsvarme

Norved AS Bioenergi

Solfanger på enebolig i Sande

Solfangere Gjennestad Gartneri

Sykkelbyen Sandefjord

 

15 gode klima- og energihistorier

Våren og sommeren 2008 ble det arbeidet med å samle inn konkret informasjon om ulike energitiltak med positiv klimagasseffekt som er gjennomført i Vestfold. Et utvalg av disse ble samlet i et hefte og presentert på konferansen Klima 08 i Sandefjord 9. september. Det er ikke nødvendigvis tiltakene med størst klimagasseffekt som er vist. Det er sikkert heller ikke de tiltakene som er økonomisk mest lønnsomme. Ideen har vært å presentere et utvalg av tiltak som viser en spennvidde - både i valg av energibærere og i størrelse. Vi har også ønsket å vise gode klimapolitiske holdninger. Hvis noen får en god ide når de leser dette, har vi oppnådd det vi ønsket. God lesning.