Kommunenes arbeid med klima og energispørsmål - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 02. jan. 2018

Kommunenes arbeid med klima og energispørsmål

Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energieffektivisering og reduksjon av klimgassutslipp i Norge. Vi bygger nettverk rundt dette.

Nedenfor publiserer vi fortløpende presentasjoner, resultater og lenker fra de arrangementene som gjennomføres.

******************************************

Nettverk om Klimasats-midler 2018
Statens park 14. desember 2017

Programmet

Bildeling  - smartere tjenestereiser

Smartere tjenestereiser?
Benjamin Rød, Vestfold klima- og energiforum

Haugar Fjellhall 
Kjell Thu, Tønsberg kommune

Bilpool i Haugar P-anlegg 
Kjell Thu, Tønsberg kommune

Fossilfri byggeplass

Nye Horten videregående skole 
Øyvind Trygstad, VFK

Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy 
Gabriel Wergeland Krogh, Østfold fylkeskommune

Kunnskapsformidling og opplegg for undervisning om klima

Kunnskap- og kompetanseprosjekt ved Den Magiske Fabrikken
Inger Grimm, Vesar 

Klimaundervisning ved Besøkssenter våtmark Ilene
Lene Berge, fylkesmannen i Vestfold / Ilene


Deltakere

Fagdag om overvannshåndtering
Sliperiet, Larvik 16. november 2017

Arrangementet er også publisert på fylkesmannens nettside

Programmet

Kommuneplan og reguleringsplan som virkemidler for å få til gode overvannsløsninger
Guttorm Jakobsen - Advokat

Forståelse for grunnforhold - et fundament for planlegging av overvannssystemer
Svein Ole Åstebøl - COWI

Fra plan til gjennomføring; Implementering av Lokal Overvanns Disponering i regulering og tekniske planer
Kirsten Wike - Sandnes kommune

Håndtering av veivann, blant annet i Eidsvolls gate i Sandnes
Torstein Dahle - Sandnes kommune

Planlegging, bruk, drift og vedlikehold av permeable dekker i bystrøk
Rene Kierstein - Stein og Veg

Overvannshåndtering i selve byggesaksbehandlingen ( del 2 av Jakobsens først innlegg)
Guttorm Jakobsen - Advokat

Deltakere

 

Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen. del II
Statens park 24. mars 2017

Invitasjonen

Mål og agenda for dagen
Linn Helland, Rambøll AS

Innlegg fra VESAR
Terje Kirkeng

Innlegg fra VKT
(referert av Marius Gurholt)

Foreløpig kunnskapsgrunnlag og workshop
Linn Helland, Rambøll AS

Oppsummeringer fra workshop vil innarbeides i rapport fra Rambøll medio juni

 

Klimasats 2017 - "Idemøte".
Statens park 11. januar 2017

Program 

Klimasats 2016 - Søknader fra Vestfold
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum

Hvem fikk Klimasatsstøtte til hva?
Kirvil Stoltenberg - Miljødirektoratet

Kommunenes erfaringer fra Klimasats 2016
Tønsberg kommune - Kjell Thu
Holmestrand kommune - Inger Christensen

Klimasats 2017 - muligheter og utfordringer
Stikkord til summegrupper

Nettverk Kommunenes klima- og energiutfordringer
Aktuelle temaer i 2017

Deltakere


Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen.
Statens park 28. oktober 2016

Program

Hva skjer med klimaet - Parisavtalen, kommunenes ansvar og muligheter, eksempler
Svein Tveitdal - Kilma 2020

Om dagens program og veien videre
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum

Klimasats 2016. Søknader og tildelinger til Vestfold

Workshop i grupper
Konklusjoner og forslag tas med i det videre arbeidet

Om fylkeskommunens konsulentoppdrag angående kunnskapsgrunnlaget
Live Rud - Vestfold fylkeskommune

Påmeldte og deltakere


"Skrivetime" - Klimasats-tilskuddsordning
Statens park 6. juni 2016

I forbindelse med den nye tilskuddsordningen med svært kort søknadsfrist arrangerte forumet et møte for bykommunene i Vestfold og Grenland med fokus på lokale fyllestasjoner for biogass.

Hensikten med møtet var faglig informasjon om biogass som drivstoff, drøfting av aktuelle spørsmål og samordning av argumenter og begrunnelser for eventuelle kommunale søknader.


Nettverksmøte om kommunenes klima- og energiplanlegging.
Statens park  3. mai 2016

Program

Fremtidskommune? Ta klimasats!
Lene Westgaard-Halle - styreleder i Vestfold klima- og energiforum

100 millioner til klimatiltak i kommunene.
Kirvil Stoltenberg - Miljødirektoratet

Larviks KEP 2014-2020. Rullering allerede nå?
Marit Vassbotn og Gillian Hockley - Larvik kommune

Horten skal revidere handlingsprogrammet til KEP 2012-2020.
Trude Movig - Horten kommune

Tønsberg rullerer planen fra 2020. Planprogrammet og prosessen.
Kjell Thu - Tønsberg kommune

Kunnskapsgrunnlaget. Konklusjoner fra intiativtakersamling 8. april
Live Rud - Vestfold fylkeskommune