Kommunenes klima- og energiplaner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 26. jun. 2014
  • 02. nov. 2016

Kommunenes klima- og energiplaner

Fra 2012 har alle Vestfoldkommunene en vedtatt plan for sitt arbeid med klima- og energispørsmål

Oversikt over Vestfoldkommunenes klima- og energiplaner

Pr. juli 2014

Kommune

Vedtak

Klima- og
energiplanen

Andebu 20.12.2011

Faktadel
Mål og tiltak

Hof

15.06.2010
14.12.2010

Planen
Handlingsplan

Holmestrand

16.09.2009

Planen

Horten 12.12.2011

Faktadel
Mål og tiltak

Lardal

09.11.2010

Planen

Larvik

23.10.2013

Planen
Faktadel

Nøtterøy

11.03.2009
22.06.2011

Planen
Handlingsplan
Evaluering 2009-2012

Re

05.02.2008

Planen

Sande

23.09.2009

Planen

Sandefjord

24.09.2009
08.06.2010

Klimaplan
Tiltaksplan
Energiplan
Enøk-plan

Stokke 20.09.2010 Planen
Svelvik

15.10.2009

Planen

Tjøme 15.06.2011

Mål og tiltak
Faktadel

Tønsberg

16.09.2009

Planen

Vestfold
fylkeskommune

26.10.2010

Strategien

 

En samlet gjennomgang av foreliggende kommunale klima- og energiplaner ble utført høsten 2012.

Dette ble presentert som en sammenfatning i et nettverksmøte om klima- og energiplanlegging 30. august 2012.
Samlet presentasjon


Nedenfor følger en summarisk oversikt over planenes innhold, systematisert etter tematiske fellesnevnere.

Kommunen som aktør
og samfunnsutvikler

Kommunen som organisasjon
og drifter av egne bygg og anlegg

Mobil energibruk- areal og transport
Handlingsprogram

Mobil energibruk - kommunal transport
Handlingsprogram

Stasjonær energibruk og utbygging
Handlingsprogram

Stasjonær energibruk - kommunens egne bygg
Handlingsprogram

Private boliger, holdninger, påvirkning
Handlingsprogram

Stasjonær energibruk - kommunale anlegg
handlingsprogram

Landbruk
Handlingsprogram

Innkjøp og miljøledelse
Handlingsprogram

Avfall
Handlingsprogram


 

Planenes målsettinger og poltisik behandling

Hovedmålsettinger og overordnete delmål

Politisk behandling