Lokale energiutredninger i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 27. mar. 2017

Lokale energiutredninger i Vestfold

For alle kommunene i Vestfold er det utarbeidet lokale energiutredninger (LEU), som oppdateres annen hvert år.

Målet med de lokale energiutredningene er at de skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og fokusere på aktuelle alternativer på dette området, og dermed bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. LEU beskriver dagens energisystem og energisammensetning med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær energibruk fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Dermed kan LEU brukes som et kunnskapsdokument og et grunnlag for klima- og energiarbeidet i kommunen.

Skagerak Energi har stått for utredningene i Vestfold. De mest oppdaterte lokale utredningene finnes i linken under.

Gjennom sentral forskrift er ikke nettselskapene lenger forpliktet til å utarbeide lokale energiutredninger.

 

Lokale energiutredninger for Vestfold