Statlig planretningslinje og veiledere - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 19. sep. 2016

Statlig planretningslinje og veiledere

Fordi kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med klima- og energi finnes det flere ulike veiledere som skal hjelpe kommunene i deres arbeid.

Her har vi lagt ut noen av dem, og det er fokusert på veiledere innen klimatilpasning og klima- og energiplanlegging.

DSB er en sentral aktør i å veilede kommunene i klimatilpasningstiltak. De har en god veileder, med en kunnskapsdel, tiltaksdel og verktøy for å nå målene.

Veileder for klimatilpasning i kommunene

Miljøkommune.no er en statlig informasjonsportal for kommunal planlegging og miljøforvaltning og i forbindelse med den statlige planretningslinjen for klima- og energiplaner kom de ut med en vileder:


Veileder for klima- og energiplanlegging