Alternativ transportenergi i Vestfold (10.1.2012) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 25. jun. 2014
  • 28. jul. 2014

Alternativ transportenergi i Vestfold

Målet for seminaret 10. januar 2012 var å synliggjøre mulighetene for å ta i bruk nye energiformer i transportsektoren med dagens økonomiske rammebetingelser og med dagens teknologi.

Foredrag: Presentert av:
Innledning  Knut Orre - møteleder
Alternativer til diesel og bensin. Klimanytte - teknologi Rolf Hagemann- Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Bilbransjens tilpasning og fremtidsbildet Erik Andresen, Bilimportørenes landsforening
Bilbransjens tilpasning og fremtidsbildet John Lauvstad, Norsk Scania AS
Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske
rammevilkår for ny transportenergi
Erik Lorentzen, Transnova
Kostnads- og miljøvurderinger for busskonsepter i Rogaland Magnar Bolme, Lyse Neo
Infrastruktur for tanking av alterativ
transportenergi - forutsetninger for flåtekjøretøyer
Magnar Bolme, Lyse Neo
Erfaringer med innkjøp og drift av gassdrevne
renovasjonsbiler og kommunale tjenestebiler
Rudolf Meissner, Stavanger kommune
Hvordan omsette politiske klimaambisjoner til gode anbudsdokumenter og transportkontrakter? Johanna Stigsdotter, Ruter AS