Klimatilpasning - statlige og fylkeskommunale myndigheter søker samordning (6.11.2012) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 27. jun. 2014
  • 08. aug. 2014

Statlige og fylkeskommunale myndigheter søker samordning

Fylkesmannen og fylkeskommunen inviterte i samarbeid med DSB og Vestfold Klima- og Energiforum til et samordningsmøte den 6. november 2012, hvor målet er å ha en samordnet tilnærming av temaet klimatilpasning overfor kommunene.

Klimatilpasning er et nytt og høyaktuelt tema i offentlig forvaltning.  
Kommunene spiller her en helt sentral rolle, ikke minst gjennom sitt ansvar for arealplanleggingen lokalt. De svært langsiktige utviklingstrekkene i klimaendringene gjør arbeidet krevende.

Det er mange statlige etater som har oppgaver innen temaet klimatilpasning, og fylkeskommunen og fylkesmannen har samordningsansvar og et amnsvar for utvikling av dette planleggingsteamet lokalt og regionalt.

 

Foredrag Presentasjon av:
Hva mener vi med klimatilpasning? Cathrine Andersen/ Dag Olav Høgvold, DSB
Norsk KlimaServiceSenter (KSS)
Reidun Gangstø, Meteorologisk Institutt
Fremtidens Byer deler erfaringer fra
sitt klimatilpasningsarbeid
Tone Skau Jonassen, Porsgrunn kommune

 

Korte presentasjoner fra statlige og fylkeskommunale myndigheter om ansvar, roller og konkret arbeid:

Klimatilpasning Norge Cathrine Andersen, Dag Olav Høgvold, DSB
Klimatilpasning i Vestfold
NVSs rolle og konkret arbeid
Turid Bakken Pedersen, NVE
Direktoratet for byggkvalitet Sissel Karin Andersen, Direktoratet for byggkvalitet
Klima og transport Sigrun Ringvold Børresen/ Ole Fredrik Brunæs, Statens Vegvesen
Klimatilpasning i Jernbaneverket Elin Staurem, Jernbaneverket
Vestfold fylkeskommune

Torstein Kiil

 

Møtet drøftet temaet med bakgrunn i innleggene, og møtet fikk tilbakemeldinger fra Bjørn Evensen, Larvik kommune. 
Ei arbeidsgruppe skal arbeide videre med siktemål å etablere en møteplass for dialog med kommunene i Vestfold første halvår 2013.