Klimatilpasning (19. nov. 2013) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 25. jun. 2014
  • 08. aug. 2014

Klimatilpasningskonferanse

Konferansen den 19. november 2013 hadde et høyt faglig nivå, og dekket blant annet områder som havnivå og stormflo, regn og flom og kvikkleire og skred.

Foredragene og presentasjonene fra konferansen finnes i listen under.

 

Foredrag:  Presentasjon av:
Resultater fra Cicero's kommuneundersøkelse  
Presentasjon Hege Westskog, Cicero
Rapport Christian Bjørnæs, Cicero
Paralelle faglige seksjoner  
Kvikkleire og skred Jan Eirik Hønsi, NVE
  Olav Grande, Sande kommune
Havnivå og stromflo Gry Bakke, DSB
  Bjørn Evensen, Larvik kommune
Regnflom og flom Bent Braskerud, NVE
  Kjetil Fevik, Larvik kommune