Klimatilpasning i Vestfold (6.6.2011) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 27. jun. 2014
  • 08. aug. 2014

Klimatilpasning i Vestfold

Vi er inne i en langsiktig klimaendring. Hva betyr det for oss i Vestfold? Klimaendringene gir utfordringer for offentlige myndigheter og i samfunnsplanleggingen generelt.


Fylkesmannen i Vestfold inviterte i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Vestfold Energiforum til en dagskonferanse om hva vi kan forvente vil skje, og hvordan vi skal møte endringene og tilpasse oss tidsnok på en rekke viktige samfunnsområder.

 

Plenumsesjon
Er vi klar over klimaendringene? Asbjørn Aaheim - CICERO, Senter for klimaforskning
Våter, villere, varmere Hans Olav Hygen - Meterologisk institutt
NOU om klimatilpasning - og utfordringene
videre
Jonas Vevatne - Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
Noen har forberedt framtida - Københavns Klimatilpasningsplan Henriette Berggreen - København kommune

 

Paralellsesjon 1 - konsekvenser for vann og avløpsnett
Klimatilpasning - nye krav til ledningsnett Steinar Østlie, Fylkesmannen i Hedmark
Fremmedvann i avløpssystemet. Mengder, effekter,
forventet utvikling og anbefalte tiltak
Jarle T. Bjerkholt, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Erfaringer fra Larvik. Risikovurderinger og klimatilpasning Kjetil Fevik - Larvik kommune

 

Paralellsesjon 2 - konsekvenser for arealplanleggingen
Kan klimaendringer gi økt skredfare i Vestfold? Sven Dahlgren - Vestfold fylkeskommune
Flom og overvannsproblematikk i byer og tettsteder som
følge av økt nedbør
Turid Bakken Pedersen, NVE
Hvordan innarbeide klimahensyn i kommunenes arealplanlegging? Torstein Kill, Vestfold fylkeskommune