Hvor er energien i planer og byggesaker? (26.10.09) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. aug. 2014
  • 08. aug. 2014

Hvor er energien i planer og byggesaker?

Et fagseminar 26.10.2009 satte energispørsmål inn i prosesser etter plan- og bygningsloven

Ei seminargruppe bestående av Donald Campbell - Asplan Viak, Tore Rolf Lund - Horten kommune, Dag Kilvær – NITO Vestfold og Jon Østgård - Vestfold Energiforum hadde satt energispørsmålet i sentrum for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Seminaret hadde 87 deltakere fra Vestfold.

Seminarprogram Torstein Kiil, møteleder
Plansystemet etter ny planlov   
Tore Rolf Lund, Horten kommune
Energien i arealplaner Jan Martin Ståvi, Asplan Viak
Det gode oppstartsmøtet Donald Campbell, Asplan Viak
Energien i byggesaker Brita Dagestad, Byggteknisk Etat
Energispørsmålene i forhåndskonferansen Tom Aasrum, Norconsult
Hva er økonomien i nye varmeløsninger? Bent Bergersen, Skagerak Energi
Kompetansebehov   
Jon Østgård, Vestfold Energiforum
Gruppesamtaler Donald Campbell, Asplan Viak
Klima- og energiplaner og planlovverket Tore Rolf Lund, Horten kommune