Nettverksmøte om klima- og energiplanlegging (30.08.2012) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. aug. 2014
  • 08. aug. 2014

Nettverksmøte om klima- og energiplanlegging

Klima- og energiplanlegging er nye planleggingstemaer for kommunene. Det er derfor nyttig - og viktig - at kommunene kommer sammen for å høste erfaringer og få impulser til videre arbeid med klimaspørsmål og energispørsmål.

Alle kommunene i Vestfold hadde pr nyttår 2012 en vedtatt plan for sitt arbeid med klima- og energispørsmål.
Klima- og energiplanlegging er nye planleggingstemaer for kommunene. Det var derfor nyttig - og viktig - at kommunene kom sammen 30. august 2012 for å dele erfaringer og få impulser til videre arbeid med klimaspørsmål og energispørsmål.

Nettverksmøte ble arrangert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold.

Regjeringen vedtok i 2009 en Statlig planretningslinje for kommunenes arbeid med klima- og energispørsmål. Denne forutsetter en fireårig rullering av planenes handlingsprogram, og en sterkere kobling til kommunenes øvrige planverk som kommuneplan og økonomiplan.

 

Program
 
 Velkommen
Live Rud - Vestfold fylkeskommune
 Status for klima- og energiplanene i Vestfold  Jon Østgård - Vestfold Klima- og Energiforum
 ENØK-potensialet i kommunale bygg  Rune Rosseland - Enøktotal AS
 El-bil-satsing i Sandefjord  Bettina Erlandsen Lindstad -  Sandefjord kommune
 "Utålmodig politiker" om Regjeringens klimamelding og betydning for kommunenes arbeid med klima- og energiplanlegging  Svein-Erik Figved - Horten kommune (V)
 To ordførere responderer
på sentrale spørsmål som angår klima- og energiplanleggingen i kommunen
 
 Thorvald Hillestad - Re kommune  
 Rune Høiseth - Larvik kommune  
Klima- og energiplanenes gjennomføringskraft Gro Herheim - Larvik kommune
 Deltakere