Klimatilpasning i Norge - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 12. jan. 2016

Klimatilpasning i Norge

Samtidig som vi fremdeles må kutte drastisk i utslipp av klimagasser for å bremse klimaendringer er vi nødt til å forberede oss på endringene som kommer.

Endringer i Norge

Selv om vi ikke vet nøyaktig hvordan klimaet kommer til å endre seg i framtiden vet vi derimot nok til å konkludere med at vi må forberede oss på endringer. FNs klimapanel sier med 97 prosents sikkerhet at klimaendringene er menneskeskapte, og vi er dermed nødt til å innse at det kommer endringer.

En av konsekvensene av et varmere klima er større og kraftigere stormer. De store orkanene og syklonene i Atlanterhavet og Stillehavet får energien sin fra det varme vannet, og når vannet varmes opp vil stormene få mer energi.

I Norge har vi sett flere store og kraftige stormer komme inn fra vest - ofte som restene av større orkaner utenfor USA.

Norge har gode forutsetninger

Hvorvidt et land har gode eller dårlige forutsetninger for klimatilpasning kommer an på flere faktorer. Blant annet har økonomi, styresett og politisk stabilitet mye å si på hvor sårbart et land er for endringer - også på andre områder enn klima.

Fordi vi er et land med relativt få innbyggere og har både politisk og sosioøkonomisk stabilitet, har Norge generelt sett gode forutsetninger for å tilpasse oss til et klima i rask endring.

Det er økende oppmerksomhet rundt klimatilpasning, og de tre siste delrapportene fra FNs klimapanel tar for seg tilpasning og sårbarhet til klimaendringer. Etter hvert som forskningen, modellene og dataen bak disse rapportene har blitt sikrere kan vi også begynne å forberede oss mer spesifikt på endringer som kommer.

I boksene til venstre finnes dokumenter og nettsider med svært utfyllende informasjon om klimatilpasning i Norge.