Energiforbruk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 11. mai. 2015
  • 21. mai. 2015

Energiforbruk

Det samlete norske netto forbruket av energi var i 2014 på  234 TWh. Norskrelatert internasjonal flytrafikk og skipstrafikk er ikke med i disse tallene.

 

Energiforbruket fordelte seg på hovedsektorer slik figuren viser.        

Energiforbruk, etter sektor (PJ),  (Nasjonale tall) 2013
Industri og bergverk 45141
Transport 5468
Fiske og jordbruk 2631
Husholdninger 40651
Privat og offentlig tjenesteyting og forsvar 30151
Bygg og anlegg 1441
Råstoff 2060
  127543

 

Det nasjonale energiforbruket har en rekke energikilder. 

Bruk av energiprodukter, totalt alle næringer (GWh)

2011 2012 2013
Kull, koks og petrolkoks 13228 13683 13987
Biobrensel og avfall 14538 13617 11818
Råolje 0 0 0
Naturgass/LNG 9751 9748 10640
Annen gass og gass gjort flytende 17300 16158 17649
Bensin og parafin 25559 25730 27218
Mellomdestillat, tungolje, spesialavfall m.m. 51683 52394 51376
Elektrisitet og fjernvarme 112128 115089 114164
Energiprodukter i alt 244187 246419 246852

 

Vestfold andel av dette samlete energiforbruket var i 2009 på 9 TWh. Industri og bergverk hadde da et forbruk på 2,8 TWh, mens husholdningene hadde et forbruk på 2,2 TWh og staswjonære tjenesteytende næringer brukte 2,1 TWh. Energiforbruket til transportformål lå på rundt 2,5 TWh.

 

Denne statistikken er ikke publisert med fylkesfordelte tall etter dette.

 

I menyen til venstre kan du finne mer detaljerte tall og kunnskap som er publisert for energiforbruk innen transportsektoren og bygningssektoren.