Utslipp av klimagasser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 22. jul. 2014
  • 20. apr. 2015

Utslipp av klimagasser i Vestfold

SSB offentliggjorde i juni 2014 en forbedret statistikk for utslipp av klimagasser fordelt på ulike kilder, og da for årene 2009-2012. Historiske tall er varslet skal komme innen nær framtid.

Den nasjonale statistikken er foreløpig bare brutt ned til fylkesnivå. Tall for utslipp av klimagasser på kommunenivå er bebudet, men ikke tidfestet.

For Vestfold er det publisert statistikk på fylkesnivå som er bearbeidet av Vestfold Klima og Energiforum, slik det framgår nedenfor:

 

Samlet utslipp
Utslipp fordelt på kilder  
Utslipp av ulike klimagasser  
Utslipp fra transport  
Utslipp fra bygg, industri og næring  
Utslipp fra industrien i Vestfold