Bli med å forme klimanettverket i Vestfold og Telemark!

Gå direkte til

Vestfold og Telemark blir ett fylke til neste år. I begge dagens fylker er det oppslutning om å etablere et felles klimanettverk for godt klima- og miljøarbeid i offentlige og private virksomheter. Nå arrangerer Telemark og Vestfold fylkeskommuner en innspillskonferanse, i samarbeid med Vestfold klima- og energiforum.
Comfort Hotel Porsgrunn Foto: Nordic Choice Hotels

Innspillskonferanse 7. mai

På denne konferansen vil vi presentere foreslåtte rammer for det fremtidige nettverket og vise resultater fra allerede etablerte nettverk.

Vi ønsker innspill fra potensielle medlemmer/partnere om hvordan nettverket best kan organiseres for å oppnå suksess. Hvordan kan det nye regionale klimanettverket hjelpe din virksomhet til å realisere muligheter og løse utfordringer knyttet til klima?

Fylkeskommunene har tatt initiativ til å etablere et felles klimanettverk for Vestfold og Telemark. Målet er å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål. Nettverkssamarbeid og partnerskap kan gi grunnlag for at ulike aktører får utfordret sine problem- og løsningsforslag og at aktørene finner samarbeidsmuligheter de tidligere ikke har sett.

Et skritt videre for klimanettverk for Vestfold og Telemark

Denne samarbeidsarenaen skal bygge på erfaringer fra det eksisterende nettverket Vestfold Klima- og Energiforum (VKEF), og forventningene fra sentrale aktører i Telemarksamfunnet. For å få til optimale synergieffekter, vil det nye nettverket samarbeide tett med allerede eksisterende klimarelaterte nettverk i regionen som Bygg i Tre, No Waste! og Arena-klyngen Industrial Green Tech.
Det er foreslått å etablere nettverket etter en tilpasset klimapartnermodell - en hybrid med basis i Klimapartner og innslag fra Vestfold klima- og energiforum. Begge disse nettverkene vil presentere sine løsninger og resultater på konferansen.

Program og påmelding

Se program og påmelding på Telemark fylkeskommunes nettsider.

Sted: Comfort Hotel Porsgrunn
Tid: Tirsdag 7. mai 2019 kl. 09.30 - 14.00
Påmeldingsfrist: Fredag 3. mai 2019 kl. 23.59

Konferansen er gratis.