Seminar: Har biodiesel en plass i det grønne skiftet?

Gå direkte til

I kommuner og næringsliv legges det nå opp til fossilfri transport og anleggplasser, med batterier, biogass, hydrogen – og biodiesel. Men hvordan sørger vi for at biodieselen ikke fører til nedhugd regnskog, og hva er klimaeffekten? Dette er tema vi forsøker å svare på i et seminar sammen med Horten kommune i Horten 7. mars.
Raps Foto: Marcel Zikmund/Flickr

Vi skal være tydelige på at det beste for å få til klimagassreduksjon er elektrifisering og bruk av biogass. I tillegg gir investeringer i løsninger på batteri, biogass, og hydrogen også langsiktige endringer. Det bidrar til en varig overgang, der leverandører må utvikle og selge nye typer maskiner, mens biodiesel, eller fornybar diesel fylles på vanlige dieselmaskiner, og man risikerer at fossil diesel benyttes senere.

Likevel – dersom man skal i gang med f.eks. et prosjekt med fossilfri anleggsplass er det mange som sitter igjen med et behov for fornybar diesel, etter at man har kommet så langt som det er mulig med elektrifisering og biogass. 

I dette seminaret vil vi se på ulike aspekter ved det å ta i bruk biodiesel. I dette foreløpige programmet trekker vi fram noen tema som vil bli belyst.

Program

Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet
Hvordan sikre at du unngår palmeolje i fossilfri transport og anleggsplasser

Erik Gathen Berg, Klima Østfold
Fossilfrie kjøretøy og maskiner i offentlige anskaffelser – Klima Østfolds tips og tilbud

Odd-Olaf Schei, Difi
Hvordan anskaffe bærekraftig biodrivstoff

Anne Fougner, Informasjonsdirektør Esso Norge AS.
Biodiesel i en lengre, og globalt perspektiv

Kjartan Berland, Drivkraft Norge
Produktstandarder og mulighet for biodiesel i anleggsmaskiner

Anette Nihlén Moritz, Miljøleder i Veidekke Entreprenør
Erfaringer med bruk av biodiesel i fossilfri anleggsplass

Tid og sted

9-13 den 7. mars 2019, Kommunestyresalen i Horten.

Påmelding

Meld deg på gratis nå!