Klimafokus og energifokus hos ASKO - avdeling Vestfold-Telemark

Gå direkte til

Et nettverksbesøk hos ASKO på Hegdal i Larvik torsdag 22. mars kl. 13 - 15.
ASKO Vestfold-Telemark på Hegdal i Larvik Foto: ASKO

Målgrupper er offentlige og private eiere av yrkesbygg og eiendomsutviklere.

Møterom til 15 - 20 personer

ASKO er et stort logistikkonsern  med stor bygningsmasse og stor kjøretøypark. Konsernet har profilert seg på visjonen om klimanøytralitet og bærekraftig energibruk. Gjennom en rekke tiltak er de nå på vei mot å realisere denne visjonen. Hvordan løser den regionale avdelingen i Vestfold - Telemark dette?

Etablering av energianlegg for lokal produksjon av strøm, varme og kjøling på eller ved bygg er nytt. Det utfordrer både regelverket, planleggere og tiltakshavere. Vi får en innføring i hvordan bygningsmyndighetene håndterer dette.

Program

Terje Jacobsen – ASKO avdeling Vestfold-Telemark tegner et bilde av konsernets og avdelingens klimafokus og energifokus;

  • Konsernstrategier om energi nedfelt til bygningsmassen og driften på Hegdal
  • Tiltak i en gammel bygningskropp – trinn for trinn med de lavthengende fruktene først
  • Egen energiproduksjon, kost-nytte
  • Energiledelse: drift, bevissthet og holdninger
  • Enova-dialogen

Enkel diskusjon og refleksjoner om innlegget og muligheter for egne tiltak, og hvordan resultatet av dagens investeringer kan se ut om ti år

Hva er meldepliktig og hva er søknadspliktig av energianlegg på/ved bygg etter TEK17 og Plan og Bygningsloven?
Tom Mangelrød som er bygningskontrollør i Larvik kommune, gir en orientering

Påmelding

Påmelding skjer pr epost til jon.ostgard@fylkesmannen.no
Frist settes til 15. mars
Vi har begrenset romkapasitet, så det er lurt å melde seg på raskt.

 

Publisert: 23.02.2018

Oppdatert: 26.02.2018