Avlyst: Kommunenes klimaarbeid: Kunnskapsgrunnlaget

Gå direkte til

I kommunenes klimaarbeid er deres Klima- og energiplan viktig. Denne er basert på et kunnskapsgrunnlag som gir en oversikt over kommunens status og framskrivinger for klimagassutslipp og energisystemer.
Klimagassutslippene i kommunene skal ned Foto: Faksimile, Kommunalbanken

I 2017 skrev Rambøll, på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune en rapport som skulle være til hjelp for kommunene i deres arbeid med å lage et kunnskapsgrunnlag for deres klimaarbeid. Siden da har Miljødirektoratet kommet med en ny database for klimagassutslipp for kommunene som geografisk område. I tillegg har flere kommet i gang med å lage klimagassregnskap for sin virksomhet. Videre har noen kommuner erklært klimakrise.

Hvordan påvirkes kommunene av dette når de skal lage nye, eller rullere sine kunnskapsgrunnlag? Utover CO2-utslipp, hvilke indikatorer er viktige å ha med? Drar vi nytte av å kunne sammenligne mellom kommuner? 

Program

28. august kl. 10-12. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Anne Zimmer Jacobsen, Miljødirektoratet. Ny klimastatistikk for kommunene.

Eigil Movik, Skien kommune. Prosessen fram til ferdig klimaplan.

Heidi HauganeVestfold fylkeskommune. Klimaregnskap, erfaringer og prosess.

Meld deg på!