Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen

Gå direkte til

En regional plan for klima og energi er vedtatt. Kommunene har vedtatte planer som skal revideres. Hvor er kunnskapsgrunnlaget for en god plan?


Statens park 28. oktober 2016

Hva skjer med klimaet - Parisavtalen, kommunenes ansvar og muligheter, eksempler
Svein Tveitdal - Kilma 2020

Om dagens program og veien videre
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum

Klimasats 2016. Søknader og tildelinger til Vestfold
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum

Workshop i grupper
Konklusjoner og forslag tas med i det videre arbeidet

Om fylkeskommunens konsulentoppdrag angående kunnskapsgrunnlaget
Live Rud - Vestfold fylkeskommune

Påmeldte og deltakere