Kveldsseminar om solenergi i landbruket.

Gå direkte til

5. desember er et av to seminarer om bruk av egne gårdsressurser - produksjon av fornybar energi. Dette seminaret har fokus på solenergi gjennom solceller og solfangere.
Solceller på driftsbygning på Gjennestad Foto: Vestfold klima- og energiforum

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård.

Program

Trenger vi solenergi i Norge? Benjamin Rød, Vestfold klima- og energiforum

Ulike løsninger og erfaringer for landbruket, Simen Bergan, Vestfold Bondelag

Presentasjon av solcelleleverandør, Olav Hunshammer, Bluetec

Energimarkedet for solcelleenergi og lagring av energi,  Skagerak nett

Solfangere og varmepumpe – tilpasset gården drift. Bjørn Langjordet, Energirådgiver Larvik kommune

Tid og sted

5. desember 2018 kl 18- 21.30 Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling.

Påmelding

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på.