Lynkurs i biogass

Gå direkte til

Statsråd Jan Tore Sanner fikk oppdatert informasjon om biogass-satsingen i Vestfold og Grenland på Rabben i Skien 23. august. Rabben er fyllestasjon for biogassbusser og renovasjonsbiler i Grenland.
Statsråden entrer en av Nettbuss sine biogassdrevne rutebiler i Grenland Foto: Vestfold klima- og energiforum

Verdikjeden ble presentert

Det var en interessert og spørrevillig kommunal- og moderniseringsminister som ønsket å høre om hele verdikjeden for biogass i Vestfold og Grenland, og hvordan dette passer inn i et interregional samarbeid.

Representanter fra Greve Biogass, Renovasjon i Grenland, Skagerak Naturgass, Nettbuss, Høgskolen i Telemark, Vestfold klima- og energiforum og interregprosjektet Biogass Oslofjord holdt løpende informasjoner fra sitt ståsted i verdikjeden.

Unikt samarbeid mellom biogassfabrikken og landbruket

Biogassfabrikken – «den Magiske fabrikken» i Tønsberg går for fullt, og skal åpne offisielt 13. september. Det unike samarbeidet med landbruket har gitt anlegget status som "Nasjonalt biogassanlegg".

Landbruket leverer i stor skala husdyrgjødsel og mottar biogjødsel i retur fra Greve Biogass. Dette er et stort klimagrep innen landbruket og i samspillet med en industriell bedrift. Regjeringens mål om 30% gjødsel gjennom biogassanlegg er allerede nådd i Vestfold.

Gårdsbaserte biogassanlegg er utviklet som pilot i Telemark, og vil kunne dekke behovet der store biogassfabrikker ikke er aktuelt. Det er nå klart for kommersiell lansering  for et større marked både i Norge og internasjonalt.

Bussene i Grenland starter et marked

75 busser er allerede på biogass i Grenland og Tønsbergområdet, og renovasjonsbilene kjører også grønt. Det er fyllestasjoner for busser og renovasjonsbiler i Tønsberg, på Rabben i Skien og ved biogassfabrikken. Men bare pumpene ved Greve Biogass er tilgjengelig for private gassbileiere.

Et marked for biogass som drivstoff er under oppbygging lokalt. Seks bykommuner i Vestfold og Grenland vil nå bygge fyllestasjoner for biogass som er tilgjengelige for alle - hvis det gis Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. Så gjenstår jobben med å bygge opp et kundemarked.

Buss- og renovasjonsnæringene har svart på klare politiske bestillinger om klimanøytral transport i Vestfold og Telemark.

Transportørene er i all hovedsak godt fornøyd med gasskjøretøyene. Teknologiske justeringer og utvikling vil rette på detaljer. Rekkevidde og logistikk ved påfylling har forbedringspotensiale.

Viktige signaler fra biogassbransjen

Det må trykkes på for å få opp fyllestasjoner for biogass lokalt og i et regionalt nett. Det tar tid å bygge opp et public marked som er økonomisk regningssvarende.

Regjeringen må derfor åpne for at Enova kan stimulere til bygging av fyllestasjoner, noe som tidligere var Transnovas oppgave.

Offentlige innkjøp av varer og tjenester er et kraftig virkemiddel i overgangen til fornybarsamfunnet i transportsektoren. Usikkerhet om rekkevidden i lov om offentlige anskaffelser og manglende tydelige retningslinjer for miljøkrav gjør at dette ikke utnyttes slik det kan.

Avgiftssystemet for personbiler og varebiler med duelfuel bør mykes opp for å fange opp velegnete bilmodeller med biogassdrift. Stikkord er volum på reserve bensintank og vektgrenser.

Et bompengeincentiv tilsvarende som for elbiler og hydrogen vil være et kraftig signal i favør av biogass som fornybart drivstoff.

Et interregionalt samarbeid betyr mye for FoU-innsatsen innen bransjen.