Seminar: Energiframtida hos Skagerak Arena

Gå direkte til

Bygg oppgraderes, oljefyring fases ut, effektprising blir viktigere, og byggene produserer strøm. 12. september arrangerte Skagerak Energi og Vestfold klima- og energiforum til seminar ved Skagerak Arena om energiløsninger og framtidas tariffer.
Skagerak Energilab produserer solstrøm som lagres i et batteri og leverer strøm til lys under Odds hjemmekamper. Foto: Skagerak Nett

Program

Åpning og velkommen ved Einar Håndlykken, daglig leder i Odds ballklubb.

Skagerak Energilab

Energilaben er et prosjekt der Skagerak Arena får strøm fra solceller på taket, for så å lagre det i batterier til flombelysning under kamper om kvelden. Men prosjektet dreier seg om mer enn det: hvordan kan solcelleanlegg "bak" ulike målere spille sammen og være økonomisk. Hva fungerer i dag, og hva er det som eventuelt behøver regelendringer?

Nye regler for effekt?

Vi kan forvente endringer i hvordan og hvor mye man betaler for effekt i framtida, både for privatkunder og næringskunder. Hvordan påvirker det hvilke energioppgraderinger som er lønnsomme? I dag kan det være lønnsomt å holde hovedsikringen i bygget under 100 A (ved 400 V) for å unngå effekttariff. I framtida vil tarifferingen kanskje være uavhengig av den fysiske hovedsikringen. Vi bør styre utviklingen slik at vi har mindre effekt-topper, men til sjuende og sist skal nettkundene dele på utgiftene. 

For Roy Gausaker var det viktig med balansen mellom energisparing og kostnader viktig når han oppgraderte Wirgenes vei 1 fra energiklasse E til B i år. I tillegg til å ta i bruk moderne ventilasjon, er bygget utstyrt med overvåkning fra Envo, som gir en svært grundig oversikt over energibruken i bygget.

Framtida for varme i bygg.

Alt skal elektrifiseres, og kraftnettet skal levere til tradisjonelle kunder som privatboliger, næringsbygg, og industri, men også til elektriske biler, ferjer, busser, og lastebiler. Kan varme fra solfangere eller fjernvarme få flere muligheter dersom prisen på effekt blir høyere?

Tid og sted

12. september ved Skagerak Arena.

09.30 – 14.00 inkl. lunsj.

Sted: Skagerak Arena