Sirkulære muligheter i Vestfold

Gå direkte til

Vår partner Vesar samarbeider med Format Eiendom og Vestfold klima- og energiforum i et prosjekt om sirkulær utnyttelse av avfall og energi i Vestfold. Prosjektet starter nå: Vestfold fylkeskommunes hovedutvalg for klima, energi, og næring har besluttet støtte.
Tre næringsområder i Vestfold Foto: Google Maps

Prosjektet, som Vesar har tatt initiativ til, går ut på å kartlegge muligheter for klima- og energivennlige mugliheter for å utnytte energi og ressurser mellom ulike industriområder.

Sentralt i midtre Vestfold ligger tre næringsområder: Ås/Åskollen; Rygg i Tønsberg kommune; og Borgeskogen i Sandefjord kommune. Felles for de tre områdene er at virksomheten i disse områdene produserer eller forbruker betydelige mengder energi og gjødsel, og driver produksjon som medfører utfordringer knyttet til avfall, slam, eller klimagassutslipp. Områdene har i dag omfattende næringsmiddelindustri, gjenvinningsbedrifter og base for en omfattende transportsektor. Områdene har også potensiale for betydelig utbygging.

De tre områdene ligger i et triangel der avstanden på det lengste er 10 km, noe som kan gjøre at transport av energi samt produkter og avfall mellom områdene kan gjøres effektiv og rimelig. Dette gjør det interessant å se de tre områdene i sammenheng, og en sirkulær helhetlig tilnærming kan synliggjøre synergier som en ellers ikke ville kunne hente ut.

Forstudie

Prosjektet er en forstudie for å få et bilde av om det er hensiktsmessig å gå videre med utvikle en sammenknytning av de tre industriområdene med sikte på å utveksle ressurser som avfallsråvarer, energi og drivstoff. Prosjektet skal vurdere tiltak og konsekvenser både i et samfunnsperspektiv, og for eiere og aktuelle aktører i områdene.

Prosjektet skal:

  • Vurdere ulike former for energi- og drivstoffproduksjon, solenergi, jordvarme, vind og gjenvinning av energi fra avfall som kan være aktuelle i de tre områdene. Det er viktig at utredningen fokuserer på realistiske løsninger med utgangspunkt i kjent teknologi og dokumenterte økonomiske konsekvenser.
  • Vurdere ulike løsninger for distribusjon og lagring av energi til industri og transportsektor både for den etablerte næringsvirksomheten og for potensielt nye virksomheter på områdene. 
  • Lage en grovmasket skisse til tiltakspakke som beskriver klimaeffekt og økonomiske konsekvenser for aktørene i områdene, herunder også risiko. Dersom prosjektet avdekker alternative løsninger, skal disse beskrives.
  • Vurdere krav til organisering, planlegging og strategiutvikling for å gjennomføre aktuelle tiltak.

Informasjonsmøte

3. april arrangerte vi et informasjonsmøte. Du kan se et lite opptak av introduksjonen, der styreleder i Greve Biogass, Kurt Orre, og prosjektleder i Vesar, Ivar Sørby forteller om bakgrunnen for prosjektet, og status på produksjon og planer hos Greve Biogass.

Presentasjon fra Ivar Sørby

Presentasjon fra Olav Falk-Pedersen i VFK om datasenter på Sundland.