Strategiseminar i Vestfold klima- og energiforum om nytt klimanettverk i Vestfold og Telemark

Gå direkte til

Vestfold klima- og energiforum arrangerte 6. mars et seminar om framtida for forumet i en ny region. Forutsetningene og bakteppet for forumet er endret siden det ble opprettet for over ti år siden. Siden Vestfold fylkeskommune, og Fylkesmannen i Vestfold har vært de to viktigste aktørene i forumet siden starten, og er i hver sin sammenslåingsprosess, er det naturlig at også forumet tar sin del i prosessen med en ny region.
Foto: Vestfold klima- og energiforum

Strategiseminar 6. mars

6. mars arrangerte vi et seminar for å få innspill til prosessen videre med nytt klimanettverk. Vestfold klima- og energiforum er et utgangspunkt for et nytt klimanettverk i ny region nå som Vestfold og Telemark slås sammen. I denne proessen er naturligvis dagens fylkeskommuner viktige, og Vestfold klima- og energiforum bidrar inn i prosessen. Det vil derfor komme flere anledninger til å komme med innspill til prosessen.

Se et sammendrag av innlegg og innspill fra seminaret.

Innledere på seminaret