Superspeed 2 på landstrøm i Larvik

Gå direkte til

Color Lines Superspeed 2 slår nå av motorene og kobler seg til landstrøm ved kai i Larvik. Det sparer atmosfæren årlig for 1900 tonn CO2. Det sparer også bomiljøet på Torstrand for utslipp av svevestøv, nitrøse gasser og støy.
Klimaminister Vidar Helgesen kobler landstrøm til Superspeed 2 i Larvik Havn Foto: Vestfold klima- og energiforum

Offisiell åpning

Som den tredje fergeterminalen i Norge har Color Line etablert landstrøm som energiforsyning når båten ligger ved kai i Larvik. De to andre anleggene er i Oslo og Kristiansand – også det til Color Lines ferger. Klimaminister Vidar Helgesen trykket 9. mai på knappen, og koblet til el-forsyningen til skipet. Dieseldrevne hjelpemotorer slo seg straks av.

Klimakutt

Når fergen legger til kai kobles strøm automatisk på energiforsyningen om bord. Hjelpemotorene som går på marin diesel slås av og utslippet av CO2, nitrogen- og svovelforbindelser opphører. Dette klimakuttet er regnet ut til å være 1900 tonn CO2 pr år. Omregnet til forståelige tall tilsvarer dette årlig kjøring med 1000 personbiler.

Hilsen fra klimaministeren og Bellona

Vidar Helgesen understreket Color Line som pioner på landstrøm. Dette er i tråd med Regjeringens maritime miljøstrategi «Blå vekst for en grønn fremtid».

Regjeringen har fjernet el-avgiften for landstrømanlegg, som et incitament til utvikling. Det er 120 havner i Norge, og det skal jobbes for å tilrettelegge null- og lavutslippsanlegg for kystskipsfarten og fergene, sa Helgesen.

Bellonas Frederic Hauge gratulerte med tiltaket, og minnet om at vi er inne i en grønn aksellerasjon – ikke et grønt skifte. Utviklingen i norsk maritim sektor kan skape internasjonal presedens. For å nå Parisavtalens målsetting må 30 000 skip globalt halvere sine utslipp innen 2030. Nå går vi for landstrøm i alle havner for elektrifisering eller elektrohybrider, sa Hauge. Han minnet også om at biogass er på gang som drivstoff.

Konkrete planer og visjoner

Neste etappe for Color Line er landstrøm til fergene mellom Sandefjord og Strømstad når disse skiftes ut. Et tidspunkt for dette er ikke kunngjort, men vi tror dette henger naturlig sammen med konkurransen som nå pågår om seilingstider i Sandefjord havn. Sandefjord kommune har nemlig lagt utslipp av CO2 inn som faktor i konkurransegrunnlaget.

Color Line ønsker å følge opp Rederiforbundets miljøvisjon om nullutslipp i skipsfarten. Landstrøm i Larvik havn er ei brikke i dette. Teknologisk utvikling går raskt, og det er ikke utenkelig at fergene kan krysse Skagerak på «medbrakt» landstrøm. Dette henger sammen med batteriteknologi.

Noen tall og størrelser

Kablene fra strømnettet har en spenning på 11000 volt – 11 kV, i tråd med internasjonal standard for landstrømanlegg. Effekten i det elektriske mottaksanlegget er 2,5 MW – 2.500 kW. Dette er tilstrekkelig til å drive alle elektriske funksjoner om bord i «det flytende hotellet». I følge konsernsjef Trond Kleivdal er strømprisen pr i dag lavere enn prisen på marin diesel, og det lønner seg å bruke landstrøm.

Næringslivets eget NOx-fond har bidratt til finansieringen av landstrømanlegget.