Tønsberg kommune først ute med biogassbiler

Gå direkte til

Tønsberg kommune er først ute med å kjøre egne tjenestebiler på klimanøytral biogass. Det sømmer seg for vertskommunen til Den Magiske Fabrikken. De øvrige kommunene i Vestfold og Grenland bør anspores til å følge på. Alle kommunene er jo medeiere i Greve Biogass AS.
Kjell Thu i Tønsberg kommune fyller biogass på Rygg industriområde Foto: Vestfold klima og energiforum

Kjøretøyparken

3 biogassbiler er allerede på plass. Å kjøre biogassbil er som å kjøre en vanlig bensinbil, sier Kjell Thu i Bydrift, mens han fyller tanken med klimanøytralt drivstoff. Fyllingen av tankene skjer på et par-tre minutter.

Det er et potensiale på 100 tjenestebiler som etter hvert kan skiftes ut, i tråd med Bystyrets vedtak om miljøvennlig drivstoff i kommunens tjenestebiler. Valget vil stå mellom biogassbiler og el-biler.

Avfallsselskapet Vesar har sine to tjenestebiler i daglig biogassdrift. Greve Biogass har –selvsagt– tjenestebilen på biogass.

Bilmodeller

De innkjøpte bilene er Volkswagen Caddy med 109 hk. Gassdrevne biler er foreløpig bestillingsvare i Norge, men markedet vil ta seg opp. I Sverige – som har 50.000 gassbiler på veiene, er det 16 ulike personbilmodeller å velge i, fordelt på seks bilprodusenter. Der er det også 6 ulike varebiler med gassmotor på markedet.

Kjørelengden på full gasstank er 44 mil, og bilen har en 13 liters bensintank som reserve. Bilen har to gasstanker som fylles som CBG med et trykk på 220 bar.

Klimasmart drivstoff

Biogass som drivstoff er en klimasmart løsning. Biogassen er kortreist drivstoff som begynner med kildesorteringen av matavfall i kjøkkenbenken hos innbyggerne, transportert til reaktortankene på Rygg for produksjon av biogass, og fram til pumpene via ledningsnett eller trykkflasker. Et meget godt eksempel på sirkulær økonomi i det såkalte grønne skiftet.

Mangel på fyllestasjoner

Men hvor er fyllestasjonene? Dette er utfordringen. Uten fyllestasjoner vil ingen investere i gassdreven bil, og uten kunder vil ingen investere i fyllestasjoner. Markedet løser ikke dette fort nok av seg selv, og det offentlige bør gi litt starthjelp.

I påvente av framtidige løsninger sentralt i byen vil Tønsberg kommunes biogassbiler inntil videre fylle på tankingsanlegget på Rygg.

Det arbeides intenst på flere fronter for å få etablert fyllestasjoner for hurtigfylling i Vestfoldbyene og i Grenland. Gode løsninger kan muligens vise seg alt i løpet av året, sier styreleder i Greve Biogass, Kurt Orre. Disse fyllestasjonene vil selvsagt også være tilgjengelige for privatbiler og firmabiler, såkalte public-stasjoner.

Priser

Prisen på drivstoffet er ikke uvesentlig. Pumpeprisen på Rygg er 13,37 kr / Nm3 for privatpersoner. Tønsberg kommune er garantert en biogasspris under laveste pumpepris for diesel.

Prisen på bilene er bare 4000 kr dyrere enn tilsvarende bensinbil. Bilene er for øvrig levert av Møller Bil AS i Tønsberg.