Forumets styre

Gå direkte til

Forumets styre er sammensatt med deltakere som dekker viktige samfunnsinteresser i Vestfold. Deltakelsen gjelder fra 2016.
Fra venstre- Bjørn Ole Gleditsch, Olaf Brastad,Thormod Hansen, Hilde Hoff Håkonsen, Fredrik Tronhuus (tidl. leder. Nå er Jan Nærsnes styreleder), Elisabet Rui, Christian Robak, Rune Bakke. Ingar Lindheim er ikke tilstede på bildet Foto: Vestfold klima- og energiforumStyrets sammensetning

Jan Erik Nærsnes  - Styrets leder, leder av Hovedutvalg for Klima, energi og næring i Vestfold fylkeskommune

Bjørn Ole Gleditsch - Sandefjord kommune, oppnevnt av KS Vestfold

Olaf Brastad - Bellona, anbefalt av NHO Vestfold

Thormod Hansen - Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - EBA, anbefalt av NHO Vestfold

Hilde Hoff Håkonsen - Leder av KS Vestfold

Elisabet Rui - Fylkesmannens Miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling

Christian Robak - Oppnevnt av LO Vestfold

Rune Bakke - Høgskolen i Sørøst-Norge HSN

Ingar Lindheim - Esso Norge, anbefalt av NHO Vestfold

 

Referat fra styrets møter

Styremøter fra 2015 og tidligere er ikke tatt med i denne oversikten

5. november 2018

Møtet ble holdt hos Sandefjord Lufthavn.

Dagsorden

Referat

Presentasjon fra Live Rud i Vestfold fylkeskommune

Presentasjon fra Lars Guren, Sandefjord Lufthavn AS

14. juni 2018

Møtet ble holdt i etterkant av omvisning på omsorgsboliger i Andebu, som blir bygget i krysslaminert tre.

Dagsorden

Referat

1. mars 2018

 Dagsorden

Referat

27. november 2017

Referat fra møtet 27.11.2017 

Orientering om Haugar fjellhall - Rune Gjerden og Kjell Thu, Tønsberg kommune

Orientering om energibruk i Tønsberg kommune - karten Tollefsen

14. september 2017

Dagsorden

Referat

 22. juni 2017

Referat fra møtet 22.06.2017
Sak 17/17. Kommunenes partnerbidrag

2. mars 2017

Dagsorden

Referat

12. januar 2017

Referat fra møtet 12.01.2017

Årsmelding 2016

Orienteringer;

Forumets aktiviteter ved overgangen til 2017

Om Høgskolen i Sørøst-Norge og Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag


Om institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

FoU-arbeid omkring biogass

Smart energibruk i bygg

CO2-fangst og industrisamarbeid

Om Institutt for elektro, IT og kybernetikk

10. november 2016

Referat

Innledningsvis ga ASKO avdeling Vestfold-Telemark en presentasjon av ASKO som bedrift og ASKO’s energi- og klimaambisjoner

Orientering om forumets arbeid i 2016

29. september 2016

Referat  
Velkommen til nytt styre
Om forumet, partnere og arbeidet i forumet

2. juni 2016

Protokoll

9. mars 2016

Protokoll

16. februar 2016

Protokoll