Forumets styre

Gå direkte til

Forumets styre er sammensatt med deltakere som dekker viktige samfunnsinteresser i Vestfold. Deltakelsen gjelder fra 2016.
Fra venstre- Bjørn Ole Gleditsch, Olaf Brastad,Thormod Hansen, Hilde Hoff Håkonsen, Fredrik Tronhuus, Elisabet Rui, Christian Robak, Rune Bakke. Ingar Lindheim er ikke tilstede på bildet Foto: Vestfold klima- og energiforumStyrets sammensetning

Fredrik Tronhuus  - Styrets leder, leder av Hovedutvalg for Klima, energi og næring i Vestfold fylkeskommune

Bjørn Ole Gleditsch - Sandefjord kommune, oppnevnt av KS Vestfold

Olaf Brastad - Bellona, anbefalt av NHO Vestfold

Thormod Hansen - Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - EBA, anbefalt av NHO Vestfold

Hilde Hoff Håkonsen - Leder av KS Vestfold

Elisabet Rui - Fylkesmannens Miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling

Christian Robak - Oppnevnt av LO Vestfold

Rune Bakke - Høgskolen i Sørøst-Norge HSN

Ingar Lindheim - Esso Norge, anbefalt av NHO Vestfold

 

Referat fra styrets møter

Styremøter fra 2015 og tidligere er ikke tatt med i denne oversikten

 

27. november 2017

Referat fra møtet 27.11.2017 (i utkast inntil styrets godkjenning)

Orientering om Haugar fjellhall - Rune Gjerden og Kjell Thu, Tønsberg kommune

Orientering om energibruk i Tønsberg kommune - karten Tollefsen

14. september 2017

Referat fra møtet 14.09.2017 er ikke publisert

 22. juni 2017

Referat fra møtet 22.06.2017
Sak 17/17. Kommunenes partnerbidrag

2. mars 2017

Referat fra møtet 02.03.2017 er ikke publisert

12. januar 2017

Referat fra møtet 12.01.2017

Årsmelding 2016

Orienteringer;

Forumets aktiviteter ved overgangen til 2017

Om Høgskolen i Sørøst-Norge og Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag


Om institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

FoU-arbeid omkring biogass

Smart energibruk i bygg

CO2-fangst og industrisamarbeid

Om Institutt for elektro, IT og kybernetikk

10. november 2016

Referat

Innledningsvis ga ASKO avdeling Vestfold-Telemark en presentasjon av ASKO som bedrift og ASKO’s energi- og klimaambisjoner

Orientering om forumets arbeid i 2016

29. september 2016

Referat  
Velkommen til nytt styre
Om forumet, partnere og arbeidet i forumet

2. juni 2016

Protokoll

9. mars 2016

Protokoll

16. februar 2016

Protokoll

Publisert: 24.01.2018

Oppdatert: 26.01.2018