Lytt til tekst
SØK MENY

- Marinemusikken betyr mye for regionen!

Are Karlsen (Ap), ordfører i Horten, og Arild Moen, kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, har en krystallklar forventning om at Marinemusikken videreføres på dagens nivå med statlig finansiering Foto: Charlotte N. Erikstad / VFK
Kongelig norske marines musikkorps, også kjent som Marinemusikken, spiller en viktig rolle som bærebjelke i det profesjonelle kulturlivet i Vestfold.

Vestfold fylkeskommune samarbeider jevnlig med Marinemusikken, blant annet med produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

Forsvarsdepartementet jobber med en utredning av muligheten for å delfinansiere virksomheten til Forsvarets musikk fra kommuner og fylkeskommuner. Utredningen er pålagt av Stortinget, som et resultat av Stortingets behandling av langtidsplanen for forsvarssektoren 2017-2020. Rapporten skal være klar før sommeren.

Sist uke var arbeidsgruppen som jobber med utredningen på besøk i Horten. Representantene fra Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet møtte blant andre Arild Moen, kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune og Are Karlsen, ordfører i Horten kommune.

- Det er et statlig ansvar å finansiere Forsvarets musikk og Marinemusikken, og det er derfor ikke aktuelt for Vestfold fylkeskommune å være med på en delfinansiering. Marinemusikken betyr mye for vår region, og fylkeskommune er positive til å utvikle og styrke samarbeidet med korpset ved å gi tilskudd til større prosjekter og kjøpe arrangementer. Men staten må fortsatt ta ansvaret for grunnfinansieringen, sa kulturdirektør Arild Moen i møtet.

Bærebjelke i kulturlivet

Marinemusikken gjennomfører årlig omlag 150 konserter og oppdrag i vår region, og fyller jevnlig kulturhus med publikum i alle aldre. Ved siden av prestisjefulle priser som Spellemannsprisen, vant korpset nylig Vestfold kulturpris og den internasjonale prisen YAM awards for Best large ensemble.

- Vi har en krystallklar forventning om at Marinemusikken videreføres på dagens nivå med statlig finansiering. En delingsmodell kan resultere i uforutsigbar økonomi som igjen svekker Marinemusikken og deres mulighet til å drifte på en profesjonell måte. Marinemusikken har en sentral plass i den kulturelle infrastrukturen i vår region. Korpset bidrar til aktivitet og muliggjør samarbeid med ulike aktører, lokale og internasjonale, sier Moen.

Lokal og regional identitet og stolthet

Marinemusikken er et av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps. Korpset ble etablert i Stavern i 1820, men har holdt til i Horten siden 1850.

Arbeidsgruppen som jobber med utredningen av fremtidig finansiering av Forsvarets musikk, var også i Horten for å lære om Marinemusikkens betydning lokalt og regionalt. Gruppen var lyttende til hvordan korpset samarbeider med andre kulturaktører i regionen.

Ordføreren i Horten kommune, Are Karlsen (Ap), var tydelig på at Marinemusikken er viktig for Horten og at ringvirkningene korpset skaper i lokalsamfunnet og regionen er mange.

- De dyktige musikerne i Marinemusikken trenger forutsigbarhet, slik at de kan være trygge på arbeidsplassen sin og fortsette å være ressurspersoner og musikalske forbilder i vårt område. Jeg er veldig glad for at det er enighet på Stortinget om at Forsvarets musikk skal videreføres, og jeg forventer finansieringsmodellen man lander på gir forutsigbarhet og trygghet for Marinemusikken, sier ordfører Are Karlsen.

 

Emneord: Kultur