Lytt til tekst
SØK MENY

– Vestfold har tatt et stort nasjonalt ansvar

Foto: Lars Opstad
For niende år på rad har Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune arrangert det som har blitt landets største arena i sitt slag: En nasjonalt marked for konserter rettet mot barn og ungdom.

Arrangører fra hele landet har vært i Larvik på Marked for Musikk denne uken, på jakt etter gode konserter for sine unge publikummere. På de mange scenene som tas i bruk i Bølgen kulturhus og på Sliperiet har mer enn 150 konsertoppkjøpere fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken fått sett og hørt nærmere 100 artister fra seks ulike land fremføre totalt 29 konserter.

Ettertraktet arena

Alle konsertene som vises frem under Marked for Musikk er resultat av en grundig utvelgelse. I forkant av årets arrangement har programrådet vurdert mer en 200 musikkproduksjoner.

- Målet er at det vi viser frem skal være det beste Norge og Europa har å by på av konserter for barn og ungdom. Vi ønsker at arrangørene som kommer hit skal reise hjem igjen med konserter til sine egne scener «i bagasjen». Barn og ungdom fortjener det beste, og Marked for Musikk skal være et kvalitetsstempel for gode konserter, sier prosjektleder Natasha Peevor Johnson i Vestfold fylkeskommune.

Marked for Musikk er med andre ord en viktig arena for artistene, som kan sikre seg kjærkomne spilleoppdrag. I tillegg har markedet utviklet seg til å bli en av de aller viktigste møteplassene for alle som jobber med musikk for barn og ungdom i Norge.

Barn og ungdom i kulissene

Det er ikke bare voksne artister og konsertoppkjøpere som deltar. Barn og ungdom er en viktig del i gjennomføringen av selve arrangementet, ifølge prosjektlederen.

- Vi er opptatt av å ta de unge på alvor. Derfor har vi med lokale skoleelever i roller som «kulturverter», «musikkantenner» og bloggere. Kulturvertene introduserer konserter, er inspisienter og rigger. «Musikkantennene» er med de voksne på konserter og gir sine ærlige og umiddelbare meninger om hva de har sett og hørt etter konserten. Bloggerne anmelder konserter på en nettside.

Alle elevene får kursing i forkant. I tillegg deltar også 500 barn fra skoler og barnehager i Larvik som elevpublikum, for å gi artister og konsertoppkjøpere en reell setting med et ungt publikum i salen.

Håper på styrket satsing i ny region

Vestfold huser nå landets største visningsarenaer og møteplasser for musikk og scenekunst: Marked for Musikk og Markedet for Scenekunst. Begge er viktige satsinger på kunst og kultur for barn og ungdom, ifølge Ellen Eriksen, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.

- Sandefjord har vært en spydspiss, med etableringen av Den kulturelle skolesekken og Markedet for Scenekunst. Når fylkeskommunen senere etablerte Marked for Musikk i samarbeid med Larvik kommune, mener vi Vestfold har tatt et stort nasjonalt ansvar. Markedene er viktige satsinger som bidrar til at flere barn og ungdom får oppleve profesjonell kunst og kultur.

Eriksen føler seg sikker på at begge markedene vil leve videre inn i den nye regionen med Telemark fra 2020, og håper til og med på styrket satsing på disse arenaene.

- Telemark fylkeskommune har uttrykt at de ønsker å drive begge markedene videre i ny region fra 2020, det er vi selvsagt glade for. Med en større region kan det åpne seg flere muligheter for å styrke disse viktige nasjonale arenaene, både ressurs- og kompetansemessig, sier Eriksen.  

For mer informasjon og bilder fra årets arrangement, se Marked for Musikk sin hjemmeside og Facebook-side:

http://www.markedformusikk.no/

https://www.facebook.com/markedformusikk.no/