Lytt til tekst
SØK MENY

– Vi trenger aktive og engasjerte eldreråd

Statssekretær Anne Helene Bramo (FrP) og leder av Vestfold eldreråd, Hanna Therese Berg. Foto: VFK / Trine Orten Groven
Eldrerådene i fylkeskommunen og kommunene gir politikerne råd om saker som gjelder levekårene til eldre i Vestfold. Denne uka var eldrerådene samlet på fylkeshuset.

- Vi trenger aktive og engasjerte eldreråd som bidrar til å gi eldre en stemme i offentlige debatter. Eldre har erfaringer, interesser, meninger og perspektiver som kan gi viktige bidrag til politisk ledelse i fylke og kommuner. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle og enhver for innsatsen dere legger ned for eldre i Vestfold, sa fylkesordfører Rune Hogsnes (H) da han åpnet dagskonferansen for eldrerådene i Vestfold.

Stortinget vedtok i 1991 at det skulle opprettes eldreråd i hver kommune og fylkeskommune i Norge. Det første møtet i eldrerådet i Vestfold fylkeskommune ble avholdt i oktober 1992.

- Nå har nok samfunnet, fylkeskommunen og sakene som eldrerådet får til behandling endret seg en god del siden 1992. Men deres aktive rolle som rådgivende organ for oss politikere er like viktig nå som før. Vi i fylkeskommunen har stor nytte av uttalelsene vi får til saker som gjelder levekårene til eldre i Vestfold, sa Hogsnes.

Eldrerådene er sentrale

Statssekretær Anne Helene Bramo (FrP) i Helse- og omsorgsdepartementet var invitert til eldrerådskonferansen for å snakke om kvalitetsreformen «Leve hele livet». Hun delte regjeringens tanker om eldrerådene framover.

I følge Bramo, legger reformen opp til medvirkningsprosesser med eldreråd og befolkningen i kommuner og fylkeskommuner. Kommunestyrene vil få anledning til å ta stilling til forslagene i reformene og hvordan de skal ta tiltakene videre i sin kommune. Eldrerådene blir sentrale aktører.

Ellers var programmet variert, der Hans Ekornholmen fra Pensjonistforbundet snakket om eldrerådenes rolle, spesialtannpleier Gry Jakhelln holdt et innlegg om tannhelse for eldre, og Hilde A. Søberg og Kristin Lund Forren delte erfaringer fra et prosjekt om oral helse i Hedmark.

Dagskonferansen ble avsluttet med et inspirerende foredrag om aktive eldre, ved stortingsrepresentant Astrid Nøkkelbye Heiberg (H).

Her finner du programmet for dagskonferansen for eldrerådene i Vestfold, og presentasjonen til statssekretær Anne Bramo.

Emneord: Politikk