Lytt til tekst
SØK MENY

4,4 millioner til kunstproduksjon og formidling av kulturarv

Årets søknader på fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon og formidling av kulturarv viser at vestfoldingene har mye spennende i vente.

Mandag vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold tildeling av fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon og formidling av kulturarv, og stimuleringsmidler til kommuner og profesjonelle kulturaktører for 2019. Totalt for de tre tilskuddsordningene tildeles 45 aktører 4 394 000 millioner kroner til produksjon av eksempelvis forestillinger, konserter og utstillinger - og til formidling av kulturarv.

- Gjennom disse bevilgningene ønsker vi å bidra til at flere av Vestfolds innbyggere får oppleve kunst og kulturarv av høy kvalitet og prege by- og stedsutvikling i fylket vårt, sier Ellen Eriksen, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.

Søknadsrekord på kunstfeltet

Søkerne på midler til kunstproduksjon hadde i år flere valgmuligheter, etter at retningslinjene ble revidert i 2018. Eksempelvis kan det nå søkes om støtte til produksjon, arrangement og nyetablering. Det kom inn 66 søknader til kunstproduksjon - med en søknadssum på over 11 millioner kroner. Det er ny rekord. I 2018 ble det til sammenlikning søkt om 7,7 millioner.

- Det er gledelig at det planlegges så mye spennende innenfor kunstproduksjon i Vestfold fremover. Selv om vi ikke kan imøtekomme alle søknader og summer, vet vi at tilskuddsmidlene har stor betydning for realiseringen av mange satsinger, sier Ellen Eriksen.

Det totale tilskuddsbeløpet på kunstfeltet for 2019 er 3 774 000 kroner. Det er stor bredde blant de som har fått tildelt midler, med satsinger som spenner fra teater til Beethoven-jubileum og metallfestival.

Kan utløse nasjonale midler

I tildelingene er satsinger hvor fylkeskommunen allerede har tatt en økonomisk rolle som tilskuddspart, prioritert. Mange kunst- og kulturarvaktører i Vestfold har bygget opp profesjonelle konsepter og allerede oppnådd støtte fra Norsk Kulturråd.

- Disse prosjektene krever forutsigbarhet. Det er derfor viktig å følge opp Kulturrådets forventninger til regional medfinansiering, også for å styrke nye aktørers muligheter for å utløse nasjonale midler, forklarer assisterende kulturdirektør i fylkeskommunen, Else Blom.

Det er også prioritert tilskudd til nye satsinger, med et mål om å bidra til utvikling av et mangfoldig kulturtilbud i Vestfold som treffer et bredest mulig publikum.

- Innenfor kunstproduksjon er det eksempelvis tildelt 1,4 millioner kroner til produksjon av nye forestillinger, konserter og utstillinger i 2019, til glede for Vestfolds innbyggere, forklarer Blom.

Styrket vikingtidssatsing

Tilskuddene fylkeskommunen deler ut til formidling av kulturarv, skal gis til prosjekter med regional betydning som kommer fylkets befolkning til gode. I år kom det inn 16 søknader med en samlet søknadssum på 3 912 418 kroner. Tilskuddsbeløpet er på 620 000 kroner.

- Det planlegges gode og varierte aktiviteter innenfor kulturarv. Mange av søknadene har samme tematikk, samtidig som form og utrykk er ulikt. Vi mener tilskuddene vil bidra til å styrke vikingsatsingen i fylket og til at flere av innbyggerne får oppleve den spennende vikingtidshistorien vi har i fylket vårt, sier hovedutvalgsleder Ellen Eriksen. 

Fremover kan vestfoldingene ta del i vikingaktiviteter som reenactment, metallsøk, metallmusikk, teater, dans og søm for å nevne noe. Mange av aktivitetene vil samles på flere av regionens mange vikingfestivaler. To av prosjektene det er gitt tilskudd til er knyttet til pilegrimsleden gjennom Vestfold, som åpner høsten 2019. Både vikingtid og pilegrimsleden er satsingsområder i fylkeskommunens Strategiske kultur- og idrettsplan.

 

De politiske saksdokumentene i for tildeling av tilskuddene kan leses her