Lytt til tekst
SØK MENY

450 meter tryggere skolevei

Sande: 206 barn venter spent på få offisielt åpnet deres nye skolevei. Foto: VFK
I dag åpnet gang- og sykkelstiveien ved Selvik barneskole i Sande kommune. Veien er på 450 meter og har vært viktig å få gjort noe med for å få til en tryggere skolevei.

– Det er veldig hyggelig å igjen få åpne en gang og sykkelvei i Vestfold. Fylkestinget i Vestfold har bevist satset på å sikre myke trafikanter, noe som først og fremst er bra for gående og syklende, men også trygt og godt for kollektivtransporten og bilistene. Denne jobben vil også fortsette inn i det nye storfylket, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Over 200 elever går veien inn           

Onsdag 21. august var det offisiell åpning av gang- og sykkelstiveien hvor fylkesordfører sammen med ordføreren i Sande klippet snor. Over 200 barn var med på å gå inn den nye veien, som ligger ved skolen deres.

– Det er godt å vite at veien endelig er trygg for skolebarna som ferdes her hver eneste dag. Det fortjener en solid markering, og det er helt på sin plass at det er skolebarna fra Selvik skole som går veien inn, sier Hogsnes.

Ordning med fokus på trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsordningen innebærer at kommunene hvert år kan søke om fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Veistrekningen i Sande ble i 2017 prioritert som neste prosjekt til å få støtte.

Sande kommune ved Ragnar Krane har vært byggherrens representant og koordinert gjennomføring av prosjektet på vegne av Vestfold fylkeskommune.

– Samarbeidet mellom Sande kommune og fylkeskommunen har fungert meget bra. Tiltakene er et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunen hvor veieier står for 70 prosent av kostnadene. Det er kommunen som sørger for gjennomføringen av prosjektene, sier Krane.

I 2018 ble det brukt omtrentlig 66 millioner kroner på å bygge gang- og sykkelstiveier i fylket. Dette prosjektet har kostet 12,9 millioner kroner.

– Vestfold fylkeskommune har som byggherre vært ansvarlig for hele investeringen. Sande kommune har bidratt med et tilskudd på 3,5 millioner kroner, sier Krane.

Veistrekningen som den nye gang- og sykkelveien nå er bygget på, var tidligere en «missing link» i Gang- og sykkelsti-systemet i området.

– Gang og sykkelveistrekningen som nå er bygget er en videreføring av gang- og sykkelsti-anlegget med påkobling til eksisterende anlegg i syd. Det gir en betydelig tryggere ferdsel for myke trafikanter som blant annet skal til og fra Selvik skole, sier Krane.

Emneord: Samferdsel