Lytt til tekst
SØK MENY

Ansatte vernes i fem år

Gå direkte til

Ingen som er ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommuner skal sies opp som følge av etableringen av den nye fylkeskommunen. Medarbeidere som eventuelt skulle bli overtallige vernes i fem år fra den nye fylkeskommunen trer i kraft i 1. januar 2020.
Foto: Christian Brekke

Torsdag 19. april vedtok fellesnemnda omstillingsdokumentet for arbeidet med ny region. Her beskrives fellesnemndas overordnede arbeidsgiver- og organisasjonspolitikk for prosjektperioden.

 

- Den overordnede arbeidsgiverpolitikken legger opp til fleksible arbeidsformer og overgangsordninger for våre ansatte. Jeg ble veldig betrygget av prosjektleders redegjøring rundt saken, og jeg er overbevist om at det vi har vedtatt i dag vil kunne gi trygghet til å stå i prosessen med å bygge ny fylkeskommune, sa leder av fellesnemnda Rune Hogsnes.

 

Legger til rette for fleksible arbeidsformer

Når det bestemmes hvor de ulike funksjonene og oppgavene skal ligge, kan ansattes arbeidssted komme til å bli endret.  Omstillingsdokumentet tydeliggjør derfor at det skal legges til rette for fleksible arbeidsformer og overgangsordninger, slik at ansatte som får nytt arbeidssted fortsatt har mulighet til å jobbe i den nye fylkeskommunen. Slike ordninger kan for eksempel være teknologiske løsninger, hjemmekontor, kompensasjon for reisevei, betalt reisetid og livsfasetilpasninger.

Generelle og spesielle overgangsordninger skal bestemmes etter drøftinger med de det gjelder, og med tillitsvalgte.

 

Skal utvikle ny lønnspolitikk

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår presiserer omstillingsdokumentet at ingen ansatte skal få dårligere individuelle vilkår som følge av sammenslåingen.

Det skal utvikles en felles lønnspolitikk. Den tjenesteansiennitet som den ansatte har i nåværende fylkeskommune blir automatisk overført til den nye, sammenslåtte fylkeskommunen.

Les mer om behandlingen av omstillingsdokumentet i partssammensatt utvalg.

 

Oppnevnte flere temakomiteer

Fellesnemnda nedsatte også flere temakomiteer med mandat, inkludert ansvar, roller og oppgaver.

Komiteene skal  forberede diskusjoner til fellesnemnda, og diskutere og belyse de viktigste utfordringene og mulighetene innenfor sine ulike områder.

 

Selv om komiteene ikke skal ha innstillings- eller beslutningsmyndighet, så fellesnemnda på dem som svært vesentlige i sammenslåingsprosessen:

Jørund Ruud (A) var blant dem som fremhevet viktigheten av arbeidet som temakomiteene skal gjøre:

 

- Jeg har lyst til å utvide perspektivet på mandatet og oppgavene til komiteene.  Vi skal mer enn å slå sammen to enkeltfylker her - vi skal rigge det regionale nivået på nytt. Ambisjonen om å løse oppgavene enda bedre enn vi gjør i dag må gjennomsyre alle temakomiteene, sa han.

 

Disse temakomiteene ble nedsatt:

1) Samfunnsutviklerrollen

2) Organisering av kollektivtrafikk

3) Kompetanse 1

4) Eierskap

5) Politisk organisering og fylkesvåpen

 

Vedtok prosjektplan og budsjett, og møteplan

Fellesnemnda vedtok også prosjektplan og budsjett for sammenslåingsprosessen.

Prosjektplanen beskriver formålet med prosessen, roller og ansvar, viktige aktiviteter og milepæler med fremdriftsplan og budsjett. I tillegg er aktiviteter og milepæler både for de administrative og de politiske prosessene beskrevet i planen.

Fellesnemnda vedtok også møteplan for 2018. Møteplanen vil bli lagt ut på www.vtfylke.no

 

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan for sammenslåingsprosessen stod også på agendaen på dagens møte. Strategien skal sikre helhetlig og samstemt kommunikasjon i prosjektperioden, og legge til rette for en transparent og forutsigbar prosess.

 

Strategien med tiltaksplan dekker både ekstern og intern kommunikasjon. De ansatte er definert som de mest sentrale interessentene i kommunikasjonsstrategien, men også innbyggerne ble trukket frem av politikerne som en hovedmålgruppe for kommunikasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?