Lytt til tekst
SØK MENY

Antall passasjerer doblet på fem måneder

Dette er de nye bussrutene som går fordi sykehuset i Vestfold. Foto: VFK
Det har vært et sterkt politisk ønske om å få busstilbud forbi Vestfolds største arbeidsplass, sykehuset i Vestfold. Etter at fylkespolitikerne bestemte nye bussruter i 2018, har det nå doblet antall påstigende.

Hans Hilding Hønsvall (KrF) er leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune og er imponert over arbeidet som er gjort på bestilling fra fylkestinget og fylkespolitikerne.

– Nå ser jeg på VKT-appen at det går tre busser forbi sykehuset begge veier. Jeg vil si vi er heldige som har et sykehus midt i byen, både for de som jobber der, for pasienter og for besøkende. Det nye busstilbudet gir buss som går helt til sykehusdøren, sier Hønsvall.

Dobling av påstigende

I 2018 ble det bestemt av fylkespolitikerne at sykehuset i Vestfold skulle få et bedre kollektivtilbud. Siden 8. oktober har seks bussruter kjørt forbi sykehuset, og har ført til en dobling av påstigende på bussen.

– Antall ukentlige påstigninger på sykehuset har økt fra 480 i uke 41 (2018) til 950 i uke 6 (2019). Antall passasjerer øker kraftig. Det er gjort mange tiltak for at det skal være mulig å kjøre buss forbi sykehuset og for å sikre at den kommer raskt fram. Nye holdeplasser er også kommet på plass. VKT sørger for at flere får et bedre busstilbud. De nye bussrutene kjører mest mulig direkte mellom de områdene der det bor flest folk og til reisemål de fleste skal til, sier samferdselssjef Siv Tørudbakken i Vestfold fylkeskommune.

Mer om hver enkelt bussrute her.

Mindre biltrafikk og reduserte klimautslipp 

Vestfold fylkeskommune er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker fylkeskommunen å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer. Den daglige driften utføres av selskapet Vestfold kollektivtrafikk AS (VKT) på oppdrag fra og etter føringer gitt av fylkeskommunen.

Samferdselssjefen er glad for at omleggingen av bussrutene og forbedring av busstilbudet gir så gode resultater allerede nå.

– Fylkespolitikerne har vedtatt at all vekst i personbiltrafikken i byene skal skje med gange, sykkel eller kollektivt. For at vi skal oppnå dette, må busstilbudet bli attraktivt for flere. Omleggingen i Tønsberg-området er et steg på denne veien, sier Tørudbakken.

Her er bilder fra første dag med bussruter utenfor sykehuset i Vestfold.