Lytt til tekst
SØK MENY

Åpner ny gang- og sykkelvei i Sandefjord

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen og ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, åpnet den nye gang- og sykkelveien på Framnes. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
I dag markerte Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune åpningen av et nytt anlegg for syklende og gående langs fylkesvei 261 Framnesveien i Sandefjord.

Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom fylkeskommunen og Sandefjord kommune. Det er bygget en ny, tosidig gang- og sykkelvei langs Framnesveien på strekningen fra Verkstedveien til Rødsveien, en lengde på 415 meter.

– I inneværende planperiode bevilger Vestfold fylkeskommune årlig 111,3 millioner kroner til fylkesveiinvesteringer, og både i 2018 og 2019 bevilget politikerne 10 millioner kroner ekstra. Myke trafikanter er noe vi i Vestfold setter høyt på dagsordenen, og om lag 60 % av investeringene går til gang- og sykkelprosjekter samt trafikksikkerhetstiltak, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Den nye gang- og sykkelveien er en del av en av hovedsykkelrutene i Sandefjord, og gir en helhetlig gang- og sykkelvei løsning for beboere og arbeidstakere fra Framnes til Sandefjord sentrum. Mange barn får dessuten er tryggere skolevei.

Prosjektet har en kostnadsramme på 14,5 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom et spleiselag mellom Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune. AS Thor Dahl og JM Norge AS har også bidratt gjennom en utbyggingsavtale med Sandefjord kommune.

Emneord: Samferdsel