Lytt til tekst
SØK MENY

Åpner nytt fortau langs fylkesvei i Svelvik

Foto: Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V) og ordfører Andreas Muri (H) i Svelvik kommune.
I dag markerte Vestfold fylkeskommune, Svelvik kommune og Statens vegvesen åpningen av et nytt veianlegg ved fylkesvei 319 og rundt fergeterminalen i Svelvik.

Barnehagebarn i Svelvik var blant de første som tok fortauet ved Fergeveien i bruk da de kom gående til åpningsfesten. Elever ved Tømmerås skole deltok også på markeringen. Det nye fortauet er bygd mellom Gamlehaugen og fergeleiet. Veien er viktig for å knytte Svelvik sentrum bedre sammen med to store boligområder. 

- Jeg vet at dette er et svært etterlengtet prosjekt her i Svelvik. Dette er med på å løfte hele Svelvik, når vi ser hvor flott det har blitt med rydding i skråningen og opprustning av plassen her ved ferja. I tillegg har vi fått et godt trafikksikkerhetstiltak, sier fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V) under dagens åpningsmarkering.

Det nye fortauet er 310 meter langt. Fergeveien har fått ny veibelysning og ny asfalt. Fergeterminalen er oppgradert med ny kantstein, ny asfalt på terminalområdet og alle fortauer og gangstier, og ny oppmerking av terminalen. 

Fylkeskommunen bidrar med finansiering

Arbeidene i Svelvik er finansiert av Vestfold fylkeskommune, Svelvik kommune, driftsmidler fra Statens vegvesen og midler fra Statens vegvesens asfaltkontrakter.

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen gratulerte Svelvik med et flott anlegg for myke trafikanter. 

- Vestfold fylkeskommune bruker om lag 60 % av veiinvesteringene på gang- og sykkelprosjekter og trafikksikkerhetstiltak. Det har vi gjort i flere år, og fylkestinget har vedtatt den samme satsningen for de neste fire årene. Myke trafikanter er noe vi i Vestfold setter veldig høyt på dagsordenen, sier Pettersen.

Arbeidene i Svelvik har pågått fra august til oktober. Det er entreprenør Aktiv Veidrift AS fra Drammen som har gjort jobben og overlevert veianlegg til rett tid til tross for kort byggetid.

 

Emneord: Samferdsel