Lytt til tekst
SØK MENY

Åpner Padleled Vestfold før sommeren

Det skal bygges overnattingsplasser, «Padlehuker», langs padleleden. Her er fylkeskommunen, Færder kommune og Skjærgårdstjenesten på befaring Vestre Bolærne og Ildverket, hvor de første skal oppføres. Foto: Frank Tindvik
Åpningen av Norges første sammenhengende padleled nærmer seg. Selve padleleden åpner før sommeren, med merkede og tilrettelagte padleruter for ulike nivåer, fra Svelvik i nord til Larvik i sør.

Padleled Vestfold er igangsatt av Vestfold fylkeskommune, som onsdag inviterte padlemiljøene i fylket til et informasjons- og arbeidsmøte om prosjektet.

- Vi registrerte i overkant av 30 deltakere fra padleklubber, kommuner og organisasjoner på samlingen, som viser stor interesse for prosjektet. I tillegg til å informere om status, arbeidet vi i grupper og fikk mange gode innspill til ruter, turbeskrivelser og behov for tilrettelegging langs leden, forteller prosjektleder for Padleled Vestfold i Vestfold fylkeskommune, Bård Andresen.

Stor oppmerksomhet

Andresen åpnet samlingen med å fortelle om stor oppmerksomhet om prosjektet, både i padlemiljøene, i pressen og i sosiale medier.

- Forventningene til padleleden er høy. Vi har kommet langt i arbeidet, og er nå i sluttspurten. Alle padlestrekningene er ROS-analysert og gradert, utforming av infomateriell skal leveres av Grafika AS, alt av tilrettelegging er avklart med kommunene og Padlehuker er under planlegging. Nå gleder vi oss til å komme i gang med turbeskrivelser og de siste detaljene på hvor leden skal gå, sa han.

Det er Trond Glesaaen i Norges Padleforbund som har bistått med ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Han er imponert over arbeidet som er lagt ned så langt:

- Nøkkelen i dette prosjektet har vært at fylkeskommunen har vært en sterk pådriver. Ingen andre steder i Norge er det gjort så mye for sikker og trygg merking av padleruter, sa han.

Befaring i Færder kommune

Som en del av Padleled Vestfold skal det oppføres overnattingsplasser, «Padlehuker», langs leden, som Arkitektkontoret Biotope har tegnet. Onsdag formiddag var de med representanter fra fylkeskommunen, Færder kommune og Skjærgårdstjenesten på befaring Vestre Bolærne og Ildverket, hvor de første skal oppføres.

- Formålet var å se på endelig plassering av padlehukene på de aktuelle stedene. Vi er opptatt av at de plasseres riktig, både for å sikre ly for å vær og vind og enkel tilgang til kajakken, sier Andresen.

Daglig leder og arkitekt i Biotope, Tormod Amundsen, presenterte tankene bak padlehukene til de fremmøte under padleled-samlingen onsdag kveld.

- Målet med alt vi gjør, er å tilgjengeliggjøre naturen. Padleled Vestfold blir et slikt tilbud. Det er spennende å komme inn i et prosjekt hvor man vet å sette pris på prosessen. Dere har etablert padleled-konseptet tidlig, og vi føler oss heldige som kan komme inn i sluttspurten og bidra, sa han.

Han viste flere tegninger av padlehukene, som blant annet har flere oppholdsrom – slik at flere grupper kan oppholde seg der på en gang. Uansett vær og vind, skal det også alltid finnes en leplass.

- Man trenger ikke stor, prangende arkitektur for at det skal skape oppmerksomhet. Det vi tegner, skal gi mening på stedet. Inspirasjonen bak utformingen av padlehukene er hentet fra hvordan fugler sitter og søker ly i dårlig vær, kunne han fortelle.

Følg utviklingen i prosjektet på Padleled Vestfolds Facebook-sider.

 

Fakta Padleled Vestfold

  • Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, enkle overnattingssteder og annen tilrettelegging
  • Skal stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet
  •  Hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen
  • Et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder, og har ansvaret for å utvikle konseptet for padleleden. Kommunene har ansvar for å gjennomføre og finansiere merking og tilrettelegging langs leden
  • Målet er at hele padleleden, fra Svelvik i nord til Larvik i sør, skal være ferdig skiltet og merket innen sommeren 2018
  • Prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng