Lytt til tekst
SØK MENY

Arbeider på høygir for datasenter i Vestfold

Fra venstre: Prosjektleder Atle Haga i Statkraft og leder for Verdiskapingsinitiativet Olav Falk-Pedersen Foto: Christian Brekke
Politikere og næringsliv i Vestfold arbeider nå på høygir for å legge alt til rette for hyperscale datasenter i Vestfold.

 – Vi er her fordi vi står midt i en digital revolusjon. Alt blir digitalisert, og det er en utvikling som nå ser ut til å eksplodere, sier prosjektleder Atle Haga i Statkraft. Slik innledet Haga informasjonsmøtet om datasenter for næringsliv, politikere, grunneiere og andre interessenter på Sandefjord Motorhotell onsdag 25. oktober. Haga fortsatte med å beskrive endringene fra analog til digital siden 80-tallet, og pekte på globale digitale trender som omgir privatpersoner og bedrifter i dag. – Dette har blant annet ført til at verdens datamengde og internettrafikk har vokst eksponensielt, og gjort datasenterets rolle sentral, sa han.

Fornybar energi i et globalt marked

Norge har en unik fornybar kraftproduksjon å tilby, men har så langt ikke klart å tiltrekke seg de største datasenteretableringer. Verdiskapingsinitiativet i Vestfold jobber sammen med Statkraft for å legge til rette for at Vestfold skal være et attraktivt fylke å etablere datasentre.

I dialog med næringsliv, grunneiere og lokale politiske myndigheter forberedes nå etableringer av store datasentre, såkalte hyperscale datasentre, i regionen. Ett av disse er planlagt på Sundland i Sandefjord, som kan bli det første av sitt slag her til lands. På informasjonsmøtet i Sandefjord ble det etablert en forståelse for at prosjektet står i en global konkurransesituasjon, og at blikket må løftes langt utenfor regionens grenser. – Vi må lære av de beste på feltet, og i våre øyne er dette Sverige og Danmark. Dette må også ses i et globalt perspektiv, hvor Norge er del av et felles nordisk market. Her må vi jobbe sammen, sier Haga.

– Rendyrk Vestfolds identitet

Vestfold målsetter, i likhet med de andre nordiske landene, å tiltrekke seg store internasjonale aktører som Google, Apple og Facebook. Invest in Norway jobber med internasjonale virksomheter som er på utkikk etter gode lokasjoner for etablering av datasentre. Spesialrådgiver Dag Ivar Brekke var invitert for å fortelle om hva som kreves for å oppnå samarbeid med utenlandske selskaper. Ett av tipsene til Brekke handlet om å tydeliggjøre regionens attraktivitet.   – Tenk ut en identitet dere har lyst til å presentere. Ikke bare teknisk, men det som gjør det attraktivt å etablere seg her. Hva gjør at denne regionen gir et spesielt potensial for enkelte typer industrier?, spurte han. Det ble videre presentert statusoppdateringer på reguleringsprosessen, fiber infrastruktur og markedsføring og salg. Blant annet ble følgende relevante forslag i neste års statsbudsjett trukket frem og diskutert:

  • Totalt 140 millioner til forbedret fiberkapasitet i Norge og til utlandet
  • Økte rammer til Innovasjon Norge
  • Forslag om å fjerne eiendomsskattens verk og bruk regel, den såkalte maskinskatten

Stort gevinstpotensial

Både lokalt og nasjonalt er det store gevinster knyttet til etablering av datasentre. En etablering i Vestfold betyr nye arbeidsplasser og vil gi et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter.

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold

Emneord: Datasenter