Lytt til tekst
SØK MENY

Bli med på Nærmiljøkonferansen!

Foto: www.godelokalsamfunn.com
Lær mer av erfaringer og kunnskap fra et utviklingsprosjekt om gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Vestfold fylkeskommune deltar sammen med kommunene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Færder og Universitetet i Sørøst-Norge i utviklingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

Det er til sammen 40 kommuner, 8 fylkeskommuner og 7 høgskoler/universiteter som deltar. Dette er prosjektets siste år, og 21. og 22. november arrangeres den store avslutningskonferansen i Stavanger. Her skal erfaringer og kunnskap deles med flest mulig.

Bli med på konferansen!

Les mer om nærmiljøprosjektet, program, registrering, foredragsholdere og konferansested.

Prosjektarbeidet har handlet om å kartlegge nærmiljøkvaliteter, innbyggermedvirkning, stedsutvikling og tverrsektorielt samarbeid. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål.

Håper vi ses i Stavanger 21. og 22. november for å lytte, lære og diskutere!

Emneord: Folkehelse