Lytt til tekst
SØK MENY

Blogger om nytt fylke

Foto: Marita Nilsen
Etter 73 dager i prosjektrådmannsstolen lanserer Jan Sivert Jøsendal i dag en splitter ny blogg for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet knyttet til byggingen av nytt fylke.

- Dialog med kommuner, næringsliv og andre gode samarbeidspartnere har høy prioritet, det samme har intern kommunikasjon med ansatte og ledere. Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser – det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer når et nytt fylke tar form, forteller Jøsendal.

Bloggen har fått navnet Vi bygger VT  www.vibyggervt.no og skal gi innblikk i alt det gode og viktige arbeidet som utføres i regi av ansatte, ledere og politisk nivå på reisen mot nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle de som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form, forklarer Jøsendal.

Den nye kanalen henvender seg både til ansatte, samarbeidspartnere og andre som ønsker å følge prosessen på nært hold, og er ment som et supplement til hovedkanalen vtfylke.no og begge fylkers offisielle kanaler.

Setter åpenhet høyt

Bloggen har som ambisjon å gi innblikk i – fra et prosjektrådmannsperspektiv -  hva som skjer når en ny fylkeskommune tar form. Ikke som en komplett historie, men mer som små drypp som forteller om store og små hendelser fra en spennende hverdag.

-  Jeg synes det er veldig spennende med en prosjektrådmann som setter åpenhet og informasjon om prosessen så høyt. Dette er en fin mulighet for alle interesserte til å følge med på hva som skjer i arbeidet med nytt fylke, sier leder av fellesnemnda Rune Hogsnes.

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid understreker også behovet og viktigheten av informasjon i arbeidet med nytt fylke:

-  Behovet for informasjon i så store endringsprosesser som dette er kan knapt overdrives. Det dreier seg tross alt om rundt nær 4000 ansatte i de to fylkeskommunene – og en region på over 400 000 innbyggere. Jeg er glad for at prosjektrådmannen prioriterer kommunikasjon så sterkt, sier fylkesordfører i Telemark.

Vil invitere gjestebloggere

Prosjetrådmannen har også planer om å invitere gjestebloggere med erfaringer fra større omstillingsprosesser, og å hente inn innspill som fokuserer på det som er unikt med Vestfold og Telemark.

-  Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser. Det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer. Bloggen er ett sted der du som ansatt, samarbeidspartner eller innbygger kan få innsikt i prosjektet. I tillegg finner man informasjon på vtfylke.no og i begge fylkeskommuners offisielle kanaler, forteller Jøsendal.

Har du som leser innspill til temaer eller saker som burde få oppmerksomhet på bloggen, så blir bloggredaksjonen veldig glad for tips. De kan sendes på denne adressen: redaksjonblogg@vfk.no