Lytt til tekst
SØK MENY

Tar et solid digitalt løft med nye nettsider

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen viser fornøyd frem fylkeskommunens nye nettsider som er tilpasset både nettbrett og mobil.
– Vestfolds innbyggere har lenge etterlyst mer moderne og brukervennlige nettsider som bidrar til å løse oppgavene på nett. Det har vi tatt på alvor gjennom et realt digitalt løft, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

1. mars lanserer Vestfold fylkeskommune hele 17 nye nettsider. De forrige nettsidene så dagens lys i 2013. Siden den gang har kravene til digitalisering i det offentlige økt kraftig. Digital dialog med brukerne er en forutsetning for at fylkeskommunen skal ivareta åpenheten og samfunnsoppdraget som regional utviklingsaktør.

– Vestfold fylkeskommune leverer tjenester på viktige områder som videregående opplæring, vei, kultur og tannhelse. Nettsidene er vårt digitale møtepunkt med Vestfolds innbyggere og brukere av tjenestene vi tilbyr, og er vår viktigste eksterne kommunikasjonskanal, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Viktig i digitaliseringsarbeidet

Nettsidene besøkes av mer enn 200 000 brukere årlig. Prosjekt nye nettsider er derfor en viktig del av digitaliseringen i Vestfold fylkeskommune. Et moderne og brukervennlig design, samt samspill med en ny skjemaløsning, skal bidra til at fylkeskommunen kjennetegnes ved profesjonell digital dialog.

Moderne og brukertilpasset

Den nye løsningen er bygget rundt og for brukerne; enklest mulig navigasjon og oppgaveløsing har vært fokus. Designet er rent, ryddig og oversiktlig, og løsningen tilpasser seg uansett størrelse på skjermflate.

Søkefunksjonaliteten har fått en prioritert plass i designet og løsningen. Den inviterer til å søke etter informasjon framfor å lete etter lenker.

Enklere å finne frem

Flere innovative grep er gjort for å sikre at det er lett å finne frem. Den klassiske menyen er byttet ut med en «hurtigmeny», lik den man finner i mange mobilløsninger. Det sikrer enhetlig navigasjon på tvers av digitale flater.

Er det oppgaver som ikke lar seg løse på nett, er det jobbet med tydelige kontaktpunkter og et avansert ansattsøk. Nettsidene er også banebrytende på funksjonalitet knyttet til åpenhet og innsyn i politiske saker og offentlig forvaltning.

Vestfold fylkeskommune har involvert og samarbeidet med flere ulike leverandører, innbyggere, skoler og andre interne virksomheter i arbeidet. Dialogkonferanse, brukerundersøkelser, arbeidsmøter, tester og analyser av det forrige nettstedet har gitt nyttig fakta for prioritering og strukturering av innhold. Systemet er levert av Sem & Stenersen Prokom.

Kontinuerlige forbedringer

Det vil bli jobbet med å forbedre brukeropplevelsen også etter lansering.  Vestfold fylkeskommune ønsker tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre, og det er bygget inn funksjonalitet for tilbakemeldinger fra brukerne. Dette vil gi grunnlag for kontinuerlige forbedringer av innhold, funksjonalitet og brukeropplevelse på nettsidene.

Kort oppsummering av de nye nettsidene:

  • Rent og moderne design
  • Forenklet navigasjon
  • Forbedret søk
  • Bedre tilpasning til mobiltelefon og nettbrett