Lytt til tekst
SØK MENY

Ekstraordinær generalforsamling

Styrt avvikling av Vestfoldfestspillene ASStyrt avvikling av Vestfoldfestspillene AS

Det ble bestemt på dagens ekstraordinære generalforsamling. Det ble også bestemt at eierne skal dekke avviklingskostnadene i henhold til sin eierandel.
Generalforsamlingen satt sammen et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen på en best mulig måte. Gisle Dahn ble valgt til styreleder, mens Stein Kinserdal og Rune Terje Hertås ble valgt til styremedlemmer.
Regnskapet er ikke avsluttet ennå, men svikten i billettsalget har ført til at selskapet har et likviditetsproblem på 3,3 millioner i 2017.
Vestfoldfestspillene er organisert som et aksjeselskap med Vestfold fylkeskommune som største eier. 11 vestfoldkommuner er medeiere.
Les også: https://vfk.no/Aktuelt/Eiermote-i-Vestfoldfestspillene/

Emneord: Kultur