Lytt til tekst
SØK MENY

Enkelte pasienter får ny klinikktilhørighet

Foto: iStockphoto
Nå er det endring i klinikktilhørighet for barn og unge (0-18 år) med postnummer 3158 Andebu, 3173 Vear og 3243 Kodal.

Tannbehandling ved Solvang tannklinikk 

Pasienter som har postnummer 3158 Andebu har de siste årene fått tilbud om tannbehandling på Haugar tannklinikk, tredje etasje i Tønsberg. Etter kommunesammenslåingen av Andebu, Stokke og Sandefjord er det nå naturlig at disse pasientene innkalles til klinikk i Sandefjord kommune. Pasienter i aldersgruppen 0 – 18 år tilhørende postnummer 3158 Andebu vil fra 01.05.2019 få tilbud om tannbehandling ved Solvang tannklinikk i Sandefjord. 

Gjelder pasienter fra 0 - 18 år

Pasienter i aldersgruppen 0 - 18 år som har postnummer 3173 Vear har de siste årene fått tilbud om tannbehandling på Stokke tannklinikk, Sandefjord. Disse vil fra 01.05.2019 få tilbud om tannbehandling på Haugar tannklinikk i Tønsberg.

Pasienter som har postnummer 3243 Kodal har de siste årene fått tilbud om tannbehandling ved Søeberg tannklinikk, Sandefjord. Som en følge av pasientjusteringene mellom klinikkene, vil pasienter i aldersgruppen 0-18 år tilhørende postnummer 3243 få tilbud om tannbehandling ved Stokke tannklinikk.

For pasienter som har påbegynt tannbehandling ved de nevnte klinikkene, vil tannbehandlingen fullføres før pasienten overføres til ny klinikk.

Emneord: Tannhelse