Lytt til tekst
SØK MENY

Engasjement for smart transport

På et miniseminar på Universitetet i Sørøst-Norge i forrige uke, fikk deltakerne presentert studentoppgaver om fremtidens autonome fartøy. Studentene viste fram modeller av OLE IV, designet for Husøysundet. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Fylkeskommunen ønsker å få testet ut nye og bærekraftige transportløsninger – både til sjøs og på land. Selvkjørende og sømløst er sentrale stikkord.

Fylkeskommunen er en viktig transportaktør i Vestfold med sitt ansvar for fylkesveier og kollektivtrafikk. Nå ivrer fylkeskommunen etter å teste ut fremtidens transportløsninger.

- Det skjer en kjempemessig utvikling innen smart transport om dagen som både gjør transporten mer bærekraftig og effektiv. Denne utviklingen skal vi i Vestfold være med på, og derfor engasjerer fylkespolitikerne seg. Vi skal støtte innovative prosjekter som skjer i samarbeid med næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge og kommuner, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder for hovedutvalg for samferdsel og areal.

«Mobility as a Service» er en trend i tiden, der passasjerer kan kjøpe transport som en tjeneste ved hjelp av en app på mobilen. Folk kan sette sammen en reisepakke basert på egne transportbehov, og pakken kan bestå av flere transportmidler som buss, båt og tog. Den sømløse tjenesten finnes allerede i Helsinki, og Vestfold fylkeskommune og Vestfold kollektivtrafikk er i gang med å utvikle en lignende digital mobilitetsplattform i Vestfold.

 

Vestfold på offensiven

Det er flere grønne og smarte transportprosjekter på gang som inkluderer forskning og utvikling. Felles for prosjektene er at de vil endre måten vi reiser på, og fylkeskommunen støtter opp om initiativene.

Vestfold fylkeskommune fronter en søknad i den nasjonale konkurransen «Smartere transport i Norge» i regi av Samferdselsdepartementet. Sammen med flere samarbeidspartnere kjemper fylkeskommunen om en premiepott på 100 millioner kroner. Vinner bidraget fram, skal pengene brukes på å teste selvkjørende busser i Horten og en selvkjørende ferge over Husøysundet.

- Vi har en innmari god søknad fordi vi har klart å treffe noe som er unikt. Vårt konsept bidrar til å utvikle næringen i Vestfold som jobber med autonome transportløsninger og vil gi innbyggerne et fremtidsrettet kollektivtilbud som blir en reell konkurrent til bilen, sier Hans Hilding Hønsvall.

Tester framtidige transportløsninger

Hønsvall er spent på om bidraget fra Vestfold vinner fram i konkurransen med bidrag fra hele landet. Han sier at Vestfold uansett skal teste ut framtidige transportløsninger som selvkjørende busser, men hvor stort omfanget blir og når det skjer, avhenger av finansieringen.

- I årene framover vil dagens transportlinjer med tog og buss bestå, men i tillegg vil vi få ruter med selvkjørende busser som kan frakte passasjerer inn til hovedtransportårene. Dette vil bidra til å begrense privatbilismen, gi mindre trengsel på veiene og mer attraktive byer, sier Hønsvall.

Vestfold fylkeskommune er i gang med å lage en regional transportplan som etter planen sendes på høring til høsten. Den regionale planen vil legge føringer for fremtidens transportløsninger i Vestfold.