Lytt til tekst
SØK MENY

Et nytt, internasjonalt samarbeid

Utflukt: Samlet på Verdens Ende, Tjøme. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune inviterte blant annet Italia, Tyskland, Polen og Sverige til et første møte om et nytt, internasjonalt prosjekt, GoDemo.

Nå skal disse landene samarbeide med de regionale partnerne Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene, Høyskolen i Sør-Øst Norge og Nøtterøy videregående skole i 2 år.

Vestfold fylkeskommune koordinerer prosjektet

Hege Andreassen jobber i Vestfold fylkeskommune, og er koordinator for prosjektet. Hun forteller at prosjektet fra og med nå er i full gang.

– Det er svært spennende å koble fagpersoner fra ulike felt og land sammen, med utgangspunkt i noe som startet i Den Kulturelle Skolesekken, forteller prosjekt-koordinatoren.

I en toårsperiode skal dette partnerskapet lære mer om menneskerettigheter, demokrati og europeisk verdier og utarbeide læringsaktiviteter rettet mot ungdom.

Vestfoldmuseene og kulturavdelingen har bidratt med inspirasjon

Alle som er med i prosjektet vil øke sine kunnskaper om EU-prosjekter og det å jobbe på tvers av grensene. Fokus er å finne gode aktiviteter som kan brukes i både formell og uformell undervisning rundt de aktuelle temaene.

– Det er EU-programmet Erasmus+ som bidrar med penger, og blant annet skal ett felles møte i hvert av delta erlandene være dekket av EU-midlene, forteller Andreassen.

Vestfold fylkeskommune har bidratt med inspirasjon til prosjektet.

– Inspirasjonskilden til prosjektet er Ulla Nachtsterns «Det angår også deg,» som er med i Den Kulturelle Skolesekken. Nå tar vi denne historien ut i Europa, og setter den i sammenheng med andre historier på stedene der partnerne kommer fra, meddeler Andreassen.