Lytt til tekst
SØK MENY

Har valgt nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark

De tre forslagene til nytt fylkesvåpen: Bølge med akantus, bearbeidet versjon av Klåstadskip og akantus, og Løve med seiersfane.
En så godt som samstemt fellesnemnd valgte i dag nytt fylkesvåpen for det nye fylket. Om fylkestingene er enige blir det Klåstadskipet og rosemaling som skal representere Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020.

Nesten 250 forslag kom inn fra innbyggerne i begge fylker, og var grunnlaget for de ulike motivvalgene som i oktober gikk videre til grafisk bearbeidelse:

– Her har vi sett stor skaperglede, og svært gjennomtenkte og bearbeidede forslag, fra begge fylker og alle aldersgrupper. Vi ba om å få forslag til inspirasjon, og vi har virkelig blitt inspirert!, sa leder for arbeidet med nytt fylkesvåpen, Arve Høiberg (Ap).

– Når du har fått sett alle forslagene utover bordene, da får du en respekt for den folkelige prosessen som vi har invitert til, det har vært flott å være del av dette. Og uansett hva vil lander på i dag har det vært en god prosess for det nye fylket vårt, sa Kathrine Kleveland (Sp).

Valgte mellom tre motiver

Fellesnemnda hadde tre forslag til vurdering: bølge med akantus; klåstadskip med akantus, og løve med seiersfane.  

– Vi skal fatte et historisk vedtak – dette skal stå seg i mange tiår, manet Høiberg forsamlingen før debatten startet.

Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt, oppdatert versjon
Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt, oppdatert versjon

Et godt og samlende symbol

I likhet med det store flertallet i fellesnemnda hadde Hans Hilding Hønsvall (KrF) valgt seg Klåstadskip med akantus;

– Jeg kommer til å stemme for alternativ 2. Det er et godt og samlende symbol, og noe innbyggerne i vårt nye fylke vil kunne identifisere seg med, sa han.

Det var Tone Berge Hansen (A) enig i:

– Våpenskjold er viktig, det er vår merkevare og noe vi skal kunne identifisere oss med. Jeg synes alternativ 2 er det som best representerer Vestfold og Telemark sammen. Det skaper noen assosiasjoner, sa hun.

Dermed ble Klåstadskipet med akantus vedtatt mot stmmene til tre politikere, som heller ønsket seg bølgen med akantus.

Fylkestingene bestemmer

Det er fylkestingene i de to fylkene som fatter det endelige vedtaket, i følge kommuneloven. Fylkestinget i Telemark behandler saken 5-6.desember, mens fylkestinget i Vestfold behandler saken 13. desember. Begge fylkestingene må fatte likelydende vedtak.

Mer informasjon

Her kan du lese hele saksframlegget, med begrunnelser og forslag til vedtak.

Du kan lese mer om prosessen mot nytt fylkesvåpen her.

Emneord: Regionreform

Mer om regionreformen

Budsjett nr 1 for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tirsdag 5. november la prosjektleder frem en historisk budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 prioriterer bl. a. verdiskaping, grønn omstilling og bærekraftig regionalutvikling.

Hvem skal lage det nye fylkesordførerkjedet?

Nå starter jakten på den som skal lage ordførerkjedet for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Disse får plass i det nye fylkestinget

Her finner du hele oversikten over de 61 representantene som har fått plass i nye Vestfold og Telemark fylkesting.

To nye direktører ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene er ansatt som ny direktør for samferdsel, miljø og mobilitet, mens Øistein Brinck blir direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møte i fellesnemnda

Se møtet direkte her

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått nye ledere

Prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal, har besluttet at fem av åtte direktører skal tre inn i den øverste administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen.

Har valgt nytt fylkesvåpen for Vestfold og Telemark

En så godt som samstemt fellesnemnd valgte i dag nytt fylkesvåpen for det nye fylket. Om fylkestingene er enige blir det Klåstadskipet og rosemaling som skal representere Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020.

– Kompetansen fra Statens Vegvesen styrker oss som organisasjon

Sams vegadministrasjon blir en del av den nye fylkeskommunen fra 1. januar 2020. Onsdag 31. oktober møttes prosjektrådmannen og ansatte i Statens Vegvesen til dialog om hvordan det nye fylket skal organiseres.

Blogger om nytt fylke

Etter 73 dager i prosjektrådmannsstolen lanserer Jan Sivert Jøsendal i dag en splitter ny blogg for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet knyttet til byggingen av nytt fylke.

Jobber med ny organisasjonsmodell

Arbeidet med å utvikle ny organisasjons- og ledelsesmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune er godt i gang. Prosessen gjennomføres i høst, og ny organisasjonsmodell skal etter planen være på plass i begynnelsen av desember.

Hovedprinsipper for politisk organisering vedtatt

Valgte hovedutvalgsmodellen

Første dag på jobb for ny prosjektrådmann

I dag starter Jan Sivert Jøsendal som prosjektleder for etableringen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Han blir fylkesrådmann i det nye storfylket fra 1. januar 2020.

Godt i gang med å bygge det nye fylket

I det siste møtet i fellesnemnda før sommeren, fikk representantene status fra arbeidet i de seks temakomiteene og et innblikk i muligheter og utfordringer for den nye regionen.

Nye oppgaver til de nye regionene: - En demokratireform

Kronikk: Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Hensikten er å flytte tjenester og oppgaver fra byråkratiet til et folkevalgt organ nærmere innbyggerne. Hvordan vil dette påvirke vår nye region?

Krevende, men mulig

Å overføre oppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunen

Kjøp av regionale togtjenester åpner muligheter

Et ekspertutvalg foreslår å overføre ansvaret for å kjøpe togruter internt i fylkene og togruter mellom fylker på Østlandet til de nye fylkeskommunene. Fylkespolitikerne i Vestfold ønsker forslaget velkommen.

Jan Sivert Jøsendal skal lede det nye fylket

47 år gamle Jan Sivert Jøsendal er innstilt som prosjektleder og fylkesrådmann for den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Første møte i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune

21. mars møtes fellesnemnda for den nye fylkeskommunen til konstituerende møtet.

Fem vil ha toppjobb i ny fylkeskommune

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder i den nye fylkeskommunen, senere fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ja til sammenslåing med Telemark

Fylkestinget vedtok i dag avtale om sammenslåing mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune.

God stemning på felles fylkesting

23. november møttes Vestfold og Telemark fylkeskommuner til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene.

Krevende forhandlinger

Åpner for hovedsete i Skien

I gang med forhandlingene

Vestfold og Telemark forhandler om nytt fylke

VFK og TFK blir ett

Vestfold og Telemark blir slått sammen til én region.