Lytt til tekst
SØK MENY

Historisk veikontrakt

Skal sikre klimanøytrale kjøretøy og flere læreplasser


Vestfold er det første fylket i landet som får på plass en helt ny kontraktsform for drift og vedlikehold av fylkesveiene. I dag markerer Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Mesta oppstarten av den nye vedlikeholdsavtalen.

- Vi mener den avtalen vi nå har fått på plass, vil gi fylkeskommunen som veieier mer vedlikehold igjen for hver krone. I dag markerer vi oppstarten av noe helt nytt og banebrytende i Norge når det gjelder vedlikehold av fylkesveier. Det er alltid moro å få være først ute, sier Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører i Vestfold fylkeskommune.

Med den nye kontraktsformen utvides lengden på vedlikeholdskontraktene fra fem til åtte år. Dette gir entreprenøren mer forutsigbarhet og en bedre mulighet til å bygge opp lokalkunnskap om drift- og vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene i Vestfold. 

Kjøretøy med mindre utslipp

Fylkeskommunen og vegvesenet har samarbeidet med entreprenørbransjen om pilotprosjektet. Målet har vært å forbedre innholdet i entreprenørkontraktene. De skjerpede kvalitetskravene knytter seg til miljø, kompetanse og mer moderne kjøretøy. 

- Det er viktig at det offentlige går foran og legger rammene for bruk av mer klimanøytrale kjøretøy. Gjennom denne nye kontrakten har Mesta kjøpt inn nye kjøretøy som slipper ut mindre klimagasser, sier Pettersen.

De skjerpede kvalitetskravene i kontrakten resulterte i at det kun var Mesta, ut av tre tilbydere, som innfridde på alle punkter. Kontraktsummen for de åtte årene er på 440,7 millioner kroner.

Krav til læreplasser

For å ivareta fagkompetansen stilles det nå krav til entreprenørene om læreplasser og at 5 % av arbeidet skal utføres av lærlinger. 

- Vi har et ansvar for å skape flest mulig læreplasser i Vestfold for ungdom som utdanner seg innen yrkesfagene. Derfor ligger det inne i den nye kontrakten et krav om læreplasser og at del av arbeidet skal utførers av lærlinger, sier Pettersen.

Oppstarten av kontrakten mellom Mesta, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen ble markert på Ås utenfor Tønsberg i dag.

Emneord: Samferdsel