Lytt til tekst
SØK MENY

Kom med innspill til ny vannforvaltningsplan

Mølen i Larvik i Vestfold Foto: Lars W. Solheim / VFK
Revidert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for perioden 2022-2027 legges ut på høring med frist 30. juni 2019.

Høring av planprogram 

Utkast til forberedende plandokumenter er nå utarbeidet. Vannregionutvalget behandlet dokumentene i møte 21. januar 2019 og oversendte dokumentene til behandling i alle fylkeskommunene som inngår i vannregionen. Fylkeskommunene legger nå planprogram og hovedutfordringer for vannregionen ut på høring. Etter oppsummering av høringen vil plandokumentene vedtas av fylkeskommunene høsten 2019, og være grunnlag for det videre arbeidet med rulleringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027.

Plandokumentene som er på høring kan du lese her:

Planprogram for regional plan for vannregion Vest-Viken 2022-2027

Hovedutfordringer for vannregion Vest-Viken

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

De nasjonale føringene for vannforvaltningsarbeidet kom først 19. mars 2019. Vannregionmyndigheten har følgelig ikke hatt mulighet til å vurdere og implementere elementer fra disse føringene ved utarbeidelsen av høringsdokumentene. De nasjonale føringene sendes ut sammen med høringsdokumentene, som et supplerende grunnlag for hørinsginnspill.

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

Kom med innspill!

Til hjelp for deg som vil skrive høringsinnspill har vi laget innspillskjemaer som kan benyttes. Høringsinnspill kan selvfølgelig også formuleres på fritt grunnlag av den enkelte.

Innspillskjema, planprogram

Innspillskjema, hovedutfordringer 

Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019

 

Som underlag for hovedutfordringene i vannregionene er det utarbeidet hovedutfordringer for alle vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene er vedlegg til de regionale dokumentene, og er også gjenstand for høringen. Hoveutfordringene for vannområdene kan du lese her:

 

VannområdeVedlegg nr
Kragerøvassdraget 1
Skien-Grenlandsfjordene 2
Siljan-Farris    3
Midtre Telemark  4
Aust-Telemark  5
Tokke-Vinje  6
Horten-Larvik 7
Aulivassdraget 8
Breiangen Vest   9
Eikeren  10
Numedalslågen  11
Simoa       12
Tyrifjorden    13
Drammenselva 14
Lierelva  15
Hallingdal   16
Valdres     17
Randsfjorden  18

Kontakt

Lars W. Solheim

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 33 34 40 00 (sentralbordet)