Lytt til tekst
SØK MENY

Høyesterett besøkte nye Horten vgs. og Midgard vikingsenter

Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter.  Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon, med justitiarius Toril M. Øie i spissen. Foto: Tor Skytøen / VFK
Mandag 23. september besøkte Høyesterett nye Horten videregående skole og Midgard vikingsenter på Borre.

Høyesterett har hele Norge som rettskrets, og besøker hvert år et av landets fylker. I år stod Vestfold for tur, og Høyesterett reiser rundt i perioden 23. til 25. september. Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold innenfor offentlig og privat sektor.

– Nye Horten videregående skole og Midgard vikingsenter er imponerende på hver sin måte. Det var derfor en stor glede å ønske justitiarius Toril M. Øie, dommere og administrasjon fra Høyesterett velkommen, og vise noe av bredden av hva Vestfold har å by på. Stemningen var god, og vi fikk gode tilbakemeldinger på besøket, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Variert program

Nye Horten videregående skole stod klar til skolestart høsten 2019, og er Norges mest moderne og miljøorienterte skolebygg. Fylkesrådmann Øyvind Sørensen ønsket velkommen, etterfulgt av rektor Gisle Birkeland som orienterte om de grønne klima- og miljøtiltakene i prosjektet. Næringslivet var også representert ved Alt Installasjon, som fortalte om hva oppdraget har betydd for dem. Seansen ble avsluttet med en kort omvisning.

Etter en velkomst av fylkesrådmannen på Midgard vikingsenter, orienterte avdelingsdirektør Anne Doksrød på Midgard vikingsenter om drift og aktiviteter. Seksjonssjef for kulturarv Terje Gansum orienterte om Borrefunnet, historien og Vikinglokasjonen på Borre. Dette ble etterfulgt av befaring i området med stopp på funnstedet for nytt vikingsskip og Gildehallen.

Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon, med justitiarius Toril M. Øie i spissen. I tillegg fylkesmannen, som er ansvarlig for studieturen både teknisk og innholdsmessig.

Bilder

Velkomst foran nye Horten videregående skoleGaveoverrekkelseGaveoverrekkelse