Lytt til tekst
SØK MENY

Hva skjer når alle blir myke trafikanter?

Dagens framkomstmidler ble vist for nærmere 200 deltakere på Trafikksikkerhetskonferansen. Foto: VFK
Når all økning i trafikk skal løses med gange/sykkel eller kollektiv – har vi gode løsninger på utfordringene som kommer? På Trafikksikkerhetskonferansen er det fokus på trafikksikkerhetssituasjonen for myke trafikanter.

28. – 29. januar arrangerer og samarbeider Vestfold- , Buskerud- og Telemark fylkeskommune om Trafikksikkerhetskonferansen for 13. gang. I år er Vestfold vert og har den gleden av å presentere temaet nullvekst og nullvisjon på Scandic Park Hotell i Sandefjord.

– Med nullvekst og nullvisjon som tema kan vi ha økt fokus på myke trafikanter i trafikken og legge vekt på tiltak rettet mot nettopp dem. Det er viktig å kunne se det hele trafikkbilde som stadig er i endring, og Vestfold fylkeskommune jobber kontinuerlig med et trygt trafikkbilde. Denne konferansen er et av tiltakene som blir gjort i forhold til trafikksikkerhet i Vestfold, sier leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Hans Hilding Hønsvall (KrF).

For de som jobber med trafikksikkerhet

Med Torgeir Lorentzen som konferansier er konferansens publikum politikere og administrasjon fra kommuner og fylkeskommuner, Fylkesmannen, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, trafikkskoler og frivillige organisasjoner som jobber direkte med trafikksikkerhet.

– Hensikten er å sette fokus på alle behovene som finnes for trafikksikkerhetsarbeidet. Nå mener vi det bør ligge fokus på nullvekst og nullvisjon. Statistikken ser stadig bedre ut, men det er rom for forbedring. Vi må fortsette å arbeide med trafikksikkerhet fremover. Vi må ha et fokus på endringene i trafikkbildet og økende antall myke trafikanter. Hvordan skal vi legge til rette for at myke trafikanter skal være trygge i trafikken, sier Henriette Auensen som jobber med samferdsel i Vestfold fylkeskommune.

Dagens framkomstmidler 

180 på plass 

Med over 180 deltakere fra fylkene skal konferansen vise til tiltak som fører til nullvekst, nullvisjon og bilfrie byer.

– Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) driver med trafikksikkerhetsarbeid på flere nivåer. Utvalget har et tett samarbeid med Trygg Trafikk og tett oppfølging med kommunene. Noen tiltak som har vært igangsatt rundt sikkerhet er reflekskampanjer, trafikkopplæring, hjertesone, sykkelprøve og MC-forum, sier Auensen.

Emneord: Samferdsel